Nauka Przyroda Technologie

Science Nature Technologies

Scientific journal presents original papers and articles relevant to all aspects of agricultural sciences.

Język polski English
Quick search:

2015 volume 9 issue 1, #6 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.6
Janetta Niemann, Karolina Lubbe, Andrzej Wojciechowski, Joanna Kaczmarek, Jerzy Nawracała
Evaluation of self-incompatibility and crossability in alloploid and diploid mustard species
Summary.

In the present study self-incompatibility and crossability of two alloploid mustard species: Brassica juncea (AABB, 2n = 36) and B. carinata (BBCC, 2n = 34) and two diploid mustard species: B. nigra (BB, 2n = 16 ) and Sinapis alba (SS, 2n = 24) were assessed. Crossability was evaluated on the basis of the pollen grain germination and pollen tube growth observation using UV light fluorescence microscope, and the calculated PGI ratio (pollen grain germination index). Based on the results of the research, self-compatibility of the alloploid and self-incompat­ibility of the diploid species have been established. Crossability occurred in the crosses between S. alba cv. ‘Bamberka’ and ‘Warta’, B. nigra (cross-pollinated plants) and between B. carinata genotypes.

Key words: self-incompatibility, mustards, crossability, pollen grain germination index
PDFFull text available in Polish in Adobe Acrobat format:
http://www.npt.up-poznan.net/tom9/zeszyt1/art_6.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.6

For citation:

MLA Niemann, Janetta, et al. "Ocena samoniezgodności i zgodności krzyżowej u alloploidalnych i diploidalnych gatunków gorczyc." Nauka Przyr. Technol. 9.1 (2015): #6. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.6
APA Janetta Niemann1, Karolina Lubbe1, Andrzej Wojciechowski1, Joanna Kaczmarek2, Jerzy Nawracała1 (2015). Ocena samoniezgodności i zgodności krzyżowej u alloploidalnych i diploidalnych gatunków gorczyc. Nauka Przyr. Technol. 9 (1), #6 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.6
ISO 690 NIEMANN, Janetta, et al. Ocena samoniezgodności i zgodności krzyżowej u alloploidalnych i diploidalnych gatunków gorczyc. Nauka Przyr. Technol., 2015, 9.1: #6. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.6
Corresponding address:
Janetta Niemann
Katedra Genetyki i Hodowli Roślin
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dojazd 11
60-632 Poznań
Poland
e-mail: niemann@up.poznan.pl
Accepted for print: 7.10.2014