Nauka Przyroda Technologie

Science Nature Technologies

Scientific journal presents original papers and articles relevant to all aspects of agricultural sciences.

Język polski English
Quick search:

2015 volume 9 issue 4, #59 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.59
Beata Roszkowska, Beata Piłat, Małgorzata Tańska
Comparison of chemical composition of carrot roots of orange, purple and white colour
Summary.

The aim of the study was to compare the chemical composition of carrot roots: orange, purple and white. The content of sugars, fibre, pectins, carotenoids, phenolic compounds and vitamin C was analysed. It has been shown that the chemical composition of roots was different for the studied varieties of carrots. The orange carrot root (‘Koral’) contained most of pectins (6.37% d.m.) and carotenoids (149.66 mg per 100 g d.m.), mainly β-carotene (approx. 50% of total carotenoids). In the purple carrot root (‘Purple Haze F1’) the highest total sugars (57.12% d.m.) were found, but the least fibre content. On the other hand white carrot root (‘White Satin F1’) contained the most of the fibre (50.76% d.m.), as well as the most soluble fraction (40%) of the total content.

Key words: orange carrot, purple carrot, white carrot, chemical composition
PDFFull text available in Polish in Adobe Acrobat format:
http://www.npt.up-poznan.net/tom9/zeszyt4/art_59.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.59

For citation:

MLA Roszkowska, Beata, et al. "Porównanie składu chemicznego korzeni marchwi o barwie pomarańczowej, purpurowej i białej." Nauka Przyr. Technol. 9.4 (2015): #59. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.59
APA Beata Roszkowska, Beata Piłat, Małgorzata Tańska (2015). Porównanie składu chemicznego korzeni marchwi o barwie pomarańczowej, purpurowej i białej. Nauka Przyr. Technol. 9 (4), #59 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.59
ISO 690 ROSZKOWSKA, Beata, PIłAT, Beata, TAńSKA, Małgorzata. Porównanie składu chemicznego korzeni marchwi o barwie pomarańczowej, purpurowej i białej. Nauka Przyr. Technol., 2015, 9.4: #59. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.59
Corresponding address:
Beata Roszkowska
Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
pl. Cieszyński 1
10-957 Olsztyn
Poland
e-mail: beata.wronowska@ uwm.edu.pl
Accepted for print: 10.08.2015