Nauka Przyroda Technologie

Science Nature Technologies

Scientific journal presents original papers and articles relevant to all aspects of agricultural sciences.

Język polski English
Quick search:

2015 volume 9 issue 3, #33 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.3.33
Renata Pietrzak-Fiećko, Jarosław Parol, Mariusz S. Kubiak
Content comparison of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in traditionally smoked freshwater fish
Summary.

The aim of this study was to compare the content of chosen PAHs (benzo[a]pyrene, benzo[a]anthracene, chrysene, benzo[b]fluoranthene) in meat of different freshwater fish species that were traditionally (directly) smoked. The survey covered 16 freshwater fish samples of four species: rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), carp (Cyprinus carpio), vendace (Coregonus albula) and eel (Anguilla anguilla). Average content of sum of four PAHs in meat of trout, carp, vendace and eel was: 2.73, 8.23, 6.45 and 3.65 µg/kg of meat, respectively. Maximum levels of chosen PAHs in meat of examined fish species were not exceeded by any of the samples. Conducted studies confirmed that meat of traditionally smoked trout, carp, vendace and eel is safe in terms of content of the analysed PAHs.

Key words: PAH, trout, carp, vendace, eel, smoking
PDFFull text available in Polish in Adobe Acrobat format:
http://www.npt.up-poznan.net/tom9/zeszyt3/art_33.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2015.3.33

For citation:

MLA Pietrzak-Fiećko, Renata, et al. "Porównanie zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)w wędzonych tradycyjnie rybach słodkowodnych." Nauka Przyr. Technol. 9.3 (2015): #33. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.3.33
APA Renata Pietrzak-Fiećko1, Jarosław Parol2, Mariusz S. Kubiak3 (2015). Porównanie zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)w wędzonych tradycyjnie rybach słodkowodnych. Nauka Przyr. Technol. 9 (3), #33 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.3.33
ISO 690 PIETRZAK-FIEćKO, Renata, PAROL, Jarosław, KUBIAK, Mariusz S.. Porównanie zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)w wędzonych tradycyjnie rybach słodkowodnych. Nauka Przyr. Technol., 2015, 9.3: #33. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.3.33
Corresponding address:
Renata Pietrzak-Fiećko
Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności
Uniwersytet Warmińsko--Mazurski w Olsztynie
pl. Cieszyński 1
10-719 Olsztyn
Poland
e-mail: renap@uwm.edu.pl
Accepted for print: 23.02.2015