Nauka Przyroda Technologie

Science Nature Technologies

Scientific journal presents original papers and articles relevant to all aspects of agricultural sciences.

Język polski English
Quick search:

2015 volume 9 issue 4, #53 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.53
Tatiana Buchwald, Czesław Rzeźnik, Żaneta Staszak, Andrzej Osuch
Methods of management of used operational oils in the technical service of agricultural tractors
Summary.

Serwis techniczny jest integralną częścią systemu eksploatacji ciągników rolniczych. Procesy serwisowania obejmują głównie operacje wchodzące w skład planowanych przeglądów technicznych o charakterze profilaktycznym. Pozostałością po przeprowadzanych, zgodnie z harmonogramem przeglądów technicznych, okresowych wymianach materiałów eksploatacyjnych są m.in. zużyte oleje eksploatacyjne. Celem badań było uzyskanie informacji dotyczącej sposobów zagospodarowania przepracowanych olejów w zakładach serwisowych. Badania wykonano, wykorzystując kwestionariusz ankietowy skierowany do wybranych serwisów. Zgodnie z europejskim oraz polskim ustawodawstwem oleje odpadowe, do których zalicza się przepracowane oleje eksploatacyjne, powinny być odzyskiwane lub unieszkodliwiane. Informacje, jak serwisy techniczne maszyn rolniczych zagospodarowują zużyte płyny eksploatacyjne, posłużą do wspomagania procesów decyzyjnych w tym obszarze.

Key words: ciągnik rolniczy, serwis techniczny, olej eksploatacyjny
PDFFull text available in Polish in Adobe Acrobat format:
http://www.npt.up-poznan.net/tom9/zeszyt4/art_53.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.53

For citation:

MLA Buchwald, Tatiana, et al. "Sposoby zagospodarowania zużytych olejów eksploatacyjnych w zakładach serwisowych ciągników rolniczych." Nauka Przyr. Technol. 9.4 (2015): #53. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.53
APA Tatiana Buchwald, Czesław Rzeźnik, Żaneta Staszak, Andrzej Osuch (2015). Sposoby zagospodarowania zużytych olejów eksploatacyjnych w zakładach serwisowych ciągników rolniczych. Nauka Przyr. Technol. 9 (4), #53 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.53
ISO 690 BUCHWALD, Tatiana, et al. Sposoby zagospodarowania zużytych olejów eksploatacyjnych w zakładach serwisowych ciągników rolniczych. Nauka Przyr. Technol., 2015, 9.4: #53. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.53
Corresponding address:
Tatiana Buchwald
Instytut Inżynierii Biosystemów
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 50
60-627 Poznań
Poland
e-mail: buchwald@up.poznan.pl
Accepted for print: 23.06.2015