Nauka Przyroda Technologie

Science Nature Technologies

Scientific journal presents original papers and articles relevant to all aspects of agricultural sciences.

Język polski English
Quick search:

2015 volume 9 issue 3, #44 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.3.44
Marcin Spychała, Piotr Łucyk
Effect of thickness of textile filter on organic compounds and nutrients removal efficiency at changeable wastewater surface level
Summary.

The aim of the study was to identify the innovative filters’ (textile filters for wastewater treatment) thickness impact on dissolved compounds removal efficiency and related: biomass concentration, hydraulic capacity and hydraulic retention time. The study was conducted on septic tank effluent (STE) which was filtered at changeable wastewater surface between 7 cm and 20 cm of height under hydrostatic pressure. The research was performed on filters of thickness: 1.8 mm, 3.6 mm and 7.2 mm. The thinner the filter layer, the lower the total solids content and the higher the hydraulic capacity. The thicker the filter layer, the higher the dissolved compounds removal efficiency. The most efficient in removal were the thickest (eight-layers) filters. The calculated hydraulic retention times were: 0.5, 1.1 and 3.3 h for two-, four- and eight-layer filters, respectively.

 

Key words: ammonium nitrogen, dissolved organic compounds, non-woven textile, textile filter for wastewater treatment (TFWT), wastewater treatment
PDFFull text available in Polish in Adobe Acrobat format:
http://www.npt.up-poznan.net/tom9/zeszyt3/art_44.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2015.3.44

For citation:

MLA Spychała, Marcin, and Piotr Łucyk. "Wpływ grubości filtra włókninowego na skuteczność usuwania związków organicznych i biogennych w warunkach zmiennego poziomu ścieków." Nauka Przyr. Technol. 9.3 (2015): #44. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.3.44
APA Marcin Spychała1, Piotr Łucyk2 (2015). Wpływ grubości filtra włókninowego na skuteczność usuwania związków organicznych i biogennych w warunkach zmiennego poziomu ścieków. Nauka Przyr. Technol. 9 (3), #44 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.3.44
ISO 690 SPYCHAłA, Marcin, ŁUCYK, Piotr. Wpływ grubości filtra włókninowego na skuteczność usuwania związków organicznych i biogennych w warunkach zmiennego poziomu ścieków. Nauka Przyr. Technol., 2015, 9.3: #44. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.3.44
Corresponding address:
Marcin Spychała
Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Piątkowska 94
60-649 Poznań
Poland
e-mail: marsp@up.poznan.pl
Accepted for print: 15.04.2015