Nauka Przyroda Technologie

Science Nature Technologies

Scientific journal presents original papers and articles relevant to all aspects of agricultural sciences.

Język polski English
Quick search:

2015 volume 9 issue 2, #30 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.2.30
Piotr Stachowski, Daniel Liberacki, Michał Fiedler
Assessment of the increase in retention in the forest habitats covered by the Natura 2000 programme
Summary.

W pracy przedstawiono wybrane wyniki wieloletnich badań prowadzonych na obszarze Leśnictwa Osięciny, należącego do Nadleśnictwa Włocławek, nad zwiększeniem możliwości retencyjnych w obrębie istniejących cieków z jednoczesnym zachowaniem i poprawą krajobrazu naturalnego na obszarze objętym programem Natura 2000. Dokonano analizy, czy wykonanie i eksploatacja obiektów małej retencji jest uzasadnione w zbiorowisku leśnym łęgu jesionowo-olszowego oraz grądu subkontynentalnego. Ograniczone sterowanie zasobami wodnymi w lokalnych siedliskach leśnych pozwoliło na skuteczną odbudowę retencji, przede wszystkim w półroczach letnich analizowanych lat hydrologicznych. W roku hydrologicznym 2008/09, w którym zastosowano odpływ regulowany, spadek zapasów wody był ponad trzykrotnie mniejszy w porównaniu z analogicznym pod względem wielkości i rozkładu opadów rokiem hydrologicznym 2002/03, w którym prowadzono naturalną gospodarkę wodną. W obu siedliskach uzyskano zwiększenie retencji powierzchniowej w ilości od 1,4 do 14,5 tys. m3, w zależności  od wysokości piętrzenia.

Key words: mała retencja wodna, obiekty małej retencji, Natura 2000, stosunki wodne w lasach, ekosystem leśny
PDFFull text available in Polish in Adobe Acrobat format:
http://www.npt.up-poznan.net/tom9/zeszyt2/art_30.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2015.2.30

For citation:

MLA Stachowski, Piotr, et al. "Assessment of the increase in retention in the forest habitats covered by the Natura 2000 programme." Nauka Przyr. Technol. 9.2 (2015): #30. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.2.30
APA Piotr Stachowski, Daniel Liberacki, Michał Fiedler (2015). Assessment of the increase in retention in the forest habitats covered by the Natura 2000 programme. Nauka Przyr. Technol. 9 (2), #30 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.2.30
ISO 690 STACHOWSKI, Piotr, LIBERACKI, Daniel, FIEDLER, Michał. Assessment of the increase in retention in the forest habitats covered by the Natura 2000 programme. Nauka Przyr. Technol., 2015, 9.2: #30. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.2.30
Corresponding address:
Piotr Stachowski
Instytut Melioracji
Kształtowania Środowiska i Geodezji
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Piątkowska 94
60-649 Poznań
Poland
e-mail: dliber@up.poznan.pl
Accepted for print: 20.02.2015