Nauka Przyroda Technologie

Science Nature Technologies

Scientific journal presents original papers and articles relevant to all aspects of agricultural sciences.

Język polski English
Quick search:

2015 volume 9 issue 2, #22 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.2.22
Mateusz Szweda, Marcin Świątek, Roman Niżnikowski, Grzegorz Czub
Comparison of polymorphism of the PrP prion protein gene in Polish heath sheep and Polish Pomeranian longwool sheep
Summary.

The study was conducted in individual farm located in Warmia and Mazury voivodeship on Polish heath sheep (26 ewes and 2 rams) and Polish Pomeranian longwool sheep (37 ewes and 3 rams). All animals were subjected to the identification of the PrP prion protein gene. In Polish heath sheep two alleles (ALRR and ALRQ) and two genotypes (ALRR/ALRR and ALRR/ ALRQ) were found. In the case of Polish Pomeranian longwool sheep four alleles (ALRR, ALRQ, ALHQ and VLRQ) and four genotypes (ALRR/ALRR, ALRR/ALRQ, ALRR/ALHQ and ALRR/VLRQ) were found. Alleles and genotypes differed in terms of frequency. All tested sheep in both flocks were carriers of allele ALRR, genetically resistant to classical scrapie and atypical scrapie. Only 5 Polish Pomeranian longwool sheep ewes had allele VLRQ and should be elimin­ated from the flock. The obtained results identified the need to develop a breeding program, especially for the Polish Pomeranian longwool sheep, which aim should be to completely elimin­ate carriers of allele VLRQ, which is not resistant to the clinical form of the classical scrapie.

Key words: sheep, PrP, frequency of alleles and genotypes
PDFFull text available in Polish in Adobe Acrobat format:
http://www.npt.up-poznan.net/tom9/zeszyt2/art_22.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2015.2.22

For citation:

MLA Szweda, Mateusz, et al. "Porównanie wrzosówki polskiej z polską owcą długowełnistą odmiany pomorskiej w zakresie polimorfizmu genu białka prionowego PrP." Nauka Przyr. Technol. 9.2 (2015): #22. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.2.22
APA Mateusz Szweda, Marcin Świątek, Roman Niżnikowski, Grzegorz Czub (2015). Porównanie wrzosówki polskiej z polską owcą długowełnistą odmiany pomorskiej w zakresie polimorfizmu genu białka prionowego PrP. Nauka Przyr. Technol. 9 (2), #22 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.2.22
ISO 690 SZWEDA, Mateusz, et al. Porównanie wrzosówki polskiej z polską owcą długowełnistą odmiany pomorskiej w zakresie polimorfizmu genu białka prionowego PrP. Nauka Przyr. Technol., 2015, 9.2: #22. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.2.22
Corresponding address:
Mateusz Szweda
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
Poland
e-mail: roman_niznikowski@sggw.pl
Accepted for print: 13.01.2015