Nauka Przyroda Technologie

Science Nature Technologies

Scientific journal presents original papers and articles relevant to all aspects of agricultural sciences.

Język polski English
Quick search:

2015 volume 9 issue 1, #2 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.2
Roman Niżnikowski, Grzegorz Czub, Jerzy Kamiński, Mariola Nieradko, Marcin Świątek, Krzysztof Głowacz, Magdalena Ślęzak
Polymorphism of the CSN1s1 casein gene in position 663 in Polish lowland sheep breeds from the Podlasie region
Summary.

The studies were conducted on 431 sheep (406♀ and 25♂) of three varieties of Polish lowland sheep: Żelazna sheep, corriedale sheep and Polish lowland sheep from the Podlasie region. All animals were subjected to the identification of the alpha-S1 casein gene – CSN1S1. On the basis of the research two alleles (C and T) and three genotypes (CC, CT and TT) were identified. A balanced frequency of alleles C and T in all investigated varieties was identified, which translated into a balanced distribution of genotypes: the T allele and the TT genotype occurred more frequently than C allele and CC and CT genotypes. There was significantly higher frequency of C allele and lower of T allele in ewes compared to rams in all studied varieties. The study concluded that in the frequency of alleles and genotypes of casein gene alpha-S1 in position 663 the genetic alignments in all three varieties of Polish lowland sheep were observed.

Key words: sheep, CSN1S1, distribution of alleles and genotypes
PDFFull text available in Polish in Adobe Acrobat format:
http://www.npt.up-poznan.net/tom9/zeszyt1/art_2.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.2

For citation:

MLA Niżnikowski, Roman, et al. "Polimorfizm genu kazeiny CSN1S1 w pozycji 663 u polskich owiec nizinnych utrzymywanych na Podlasiu." Nauka Przyr. Technol. 9.1 (2015): #2. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.2
APA Roman Niżnikowski1, Grzegorz Czub1, Jerzy Kamiński2, Mariola Nieradko2, Marcin Świątek1, Krzysztof Głowacz1, Magdalena Ślęzak1 (2015). Polimorfizm genu kazeiny CSN1S1 w pozycji 663 u polskich owiec nizinnych utrzymywanych na Podlasiu. Nauka Przyr. Technol. 9 (1), #2 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.2
ISO 690 NIżNIKOWSKI, Roman, et al. Polimorfizm genu kazeiny CSN1S1 w pozycji 663 u polskich owiec nizinnych utrzymywanych na Podlasiu. Nauka Przyr. Technol., 2015, 9.1: #2. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.2
Corresponding address:
Roman Niżnikowski
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
Poland
e-mail: roman_niznikowski@sggw.pl
Accepted for print: 23.09.2014