Nauka Przyroda Technologie

Science Nature Technologies

Scientific journal presents original papers and articles relevant to all aspects of agricultural sciences.

Język polski English
Quick search:

Ryszard Weber, Henryk Bujak, Dariusz Zalewski, Ludwik Kotowicz, Tomasz Sekutowski
Variability factors analysis of yield of winter wheat varieties on the post-registration experiments (PDO) in Lower Silesia
Summary.

The aim of the research was to provide a report of areas, in which yield variability of winter wheat is similar in each experiment centre using factor analysis method. Yield variability of 11 winter wheat cultivars was analysed. They were gained from Post-registration Variety Testing System (PDO) experiments in the Lower Silesia region in 2004-2006. Among all PDO experi­ments, eight regions were chosen, in which soil conditions were diversified. Factor analysis method enabled to divide experimental sites into three groups, among which winter wheat yield variability was different. One group included Naroczyce, Tomaszów and Pawłowice experiment stations, whereas the second was formed of Kobierzyce, Zybiszów, Tarnów and Krościna experiment stations. Jelcz-Laskowice experiment station formed another, individual microregion in terms of winter wheat yield variability. Winter wheat yield variability during the analysed years was considerably dependent on soil and climatic conditions during the vegetation period.

Key words: winter wheat, cultivars, locations, variation of yields
PDFFull text available in Polish in Adobe Acrobat format:
http://www.npt.up-poznan.net/tom8/zeszyt1/art_10.pdf

For citation:

MLA Weber, Ryszard, et al. "Analiza czynnikowa plonowania odmian pszenicy ozimej w doświadczeniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) na Dolnym Śląsku." Nauka Przyr. Technol. 8.1 (2014): #10.
APA Ryszard Weber1, Henryk Bujak2, Dariusz Zalewski2, Ludwik Kotowicz3, Tomasz Sekutowski1 (2014). Analiza czynnikowa plonowania odmian pszenicy ozimej w doświadczeniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) na Dolnym Śląsku. Nauka Przyr. Technol. 8 (1), #10
ISO 690 WEBER, Ryszard, et al. Analiza czynnikowa plonowania odmian pszenicy ozimej w doświadczeniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) na Dolnym Śląsku. Nauka Przyr. Technol., 2014, 8.1: #10.
Corresponding address:
Ryszard Weber
Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu
Instytut Uprawy
Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
ul. Orzechowa 61
50-540 Wrocław
Poland
e-mail: rweber@iung.pulawy.pl
Accepted for print: 31.12.2013