Nauka Przyroda Technologie

Science Nature Technologies

Scientific journal presents original papers and articles relevant to all aspects of agricultural sciences.

Język polski English
Quick search:

Roman Niżnikowski, Krzysztof Głowacz, Grzegorz Czub, Magdalena Ślęzak, Marcin Świątek
Polymorphism of the PrP prion protein gene in national sheep breeds with mixed wool, polish merino and european mouflon (Ovis aries musimon)
Summary.

The study was carried out on the material of 1787 sheep (1169♀ i 618♂) originating from European mouflon (Ovis aries musimon), its hybrids with Polish heat sheep and four sheep breeds with mixed wool, compared to Polish merino. All animals were subjected to the identification of the PrP prion protein gene. Based on performed research work it has been identified from two alleles in European mouflon and mouflon – Polish heat sheep to six alleles in Polish colour mountain sheep and Polish merino (in establishing the presence of 14 genotypes). Analysis of the distribution of prion protein PrP genotypes showed the least amount in European mouflon (three genotypes) and mouflon – Polish heat sheep (two genotypes), and most in Polish merino (12 genotypes) and the Polish mountain sheep of white variety (10 genotypes), as well as of colour variety (nine genotypes). It was also noted in the distribution of alleles and genotypes of scrapie a significant increase in their number, depending on the utility of higher specialisation of the studied sheep groups. Generally, allele ALRQ (also in the form of homozygotic genotype) dominated in mouflon, while in cultural breeds – ALRR. Identification of conditions associated with the occurrence of VLRQ allele in the genotype indicates the need to eliminate it from individual populations (except for Polish heat sheep, in which this allele was not stated). It requires an elaboration of appropriate breeding programs.

Key words: sheep, PrP, distribution of alleles and genotypes
PDFFull text available in Polish in Adobe Acrobat format:
http://www.npt.up-poznan.net/tom7/zeszyt4/art_59.pdf

For citation:

MLA Niżnikowski, Roman, et al. "Polimorfizm genu białka prionowego PrP u krajowych owiec o wełnie mieszanej, merynosa polskiego i muflona europejskiego (Ovis aries musimon)." Nauka Przyr. Technol. 7.4 (2013): #59.
APA Roman Niżnikowski, Krzysztof Głowacz, Grzegorz Czub, Magdalena Ślęzak, Marcin Świątek (2013). Polimorfizm genu białka prionowego PrP u krajowych owiec o wełnie mieszanej, merynosa polskiego i muflona europejskiego (Ovis aries musimon). Nauka Przyr. Technol. 7 (4), #59
ISO 690 NIżNIKOWSKI, Roman, et al. Polimorfizm genu białka prionowego PrP u krajowych owiec o wełnie mieszanej, merynosa polskiego i muflona europejskiego (Ovis aries musimon). Nauka Przyr. Technol., 2013, 7.4: #59.
Corresponding address:
Roman Niżnikowski
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
Poland
e-mail: roman_niznikowski@sggw.pl
Accepted for print: 2.10.2013