Nauka Przyroda Technologie

Science Nature Technologies

Scientific journal presents original papers and articles relevant to all aspects of agricultural sciences.

Język polski English
Quick search:

Jarosław Pytlewski, Ireneusz Antkowiak, Marta Waliszewska, Ryszard Skrzypek
Effect of changes in the sequence of premilking procedures on hygienic quality of milk
Summary.

The aim of the study was to compare the hygienic quality of milk (evaluated on the basis of somatic cell counts) depending on the sequence of performed premilking procedures. Analyses were conducted on a population of Polish Holstein-Friesian black-and-white cows. Cows were divided into two groups. Animals were selected on the basis of analogues. In one group of cows in the premilking sequence washing of teats and the udder was followed by forestripping, while in the other premilking sequence of the procedures were performed in the opposite order. The following procedures performed during milking were identical for all cows. A statistically significant effect (at P ≤ 0.01) of the sequence of performed premilking procedures on hygienic quality of milk was found. A lower somatic cell count in milk was recorded when forestripping was performed as the first premilking procedure, followed by washing of teats and the udder.

Key words: cow milking procedures, SCC
PDFFull text available in Polish in Adobe Acrobat format:
http://www.npt.up-poznan.net/tom7/zeszyt4/art_56.pdf

For citation:

MLA Pytlewski, Jarosław, et al. "Wpływ zmiany kolejności procedur przeddojowych na jakość higieniczną mleka." Nauka Przyr. Technol. 7.4 (2013): #56.
APA Jarosław Pytlewski, Ireneusz Antkowiak, Marta Waliszewska, Ryszard Skrzypek (2013). Wpływ zmiany kolejności procedur przeddojowych na jakość higieniczną mleka. Nauka Przyr. Technol. 7 (4), #56
ISO 690 PYTLEWSKI, Jarosław, et al. Wpływ zmiany kolejności procedur przeddojowych na jakość higieniczną mleka. Nauka Przyr. Technol., 2013, 7.4: #56.
Corresponding address:
Jarosław Pytlewski
Katedra Hodowli Bydła i Produkcji Mleka
Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 75 A
60-625 Poznań
Poland

e-mail: jarekpyt@jay.up.poznan.pl
Accepted for print: 1.10.2013