Nauka Przyroda Technologie

Science Nature Technologies

Scientific journal presents original papers and articles relevant to all aspects of agricultural sciences.

Język polski English
Quick search:

Katarzyna Panasiewicz, Agnieszka Faligowska, Małgorzata Pociejewska
Sowing value and vigour of dressed seed of two cultivars of winter wheat depending on storage conditions
Summary.

The laboratory study was carried out at Agronomy Department of Poznań University of Life Sciences. The first factor of experiment were cultivars: ‘Naridana’ and ‘Legenda’. Before establishment of experiment the grain was dressed. The second factor was storage period: after dressing and 180 days after dressing and the third – storage conditions: air humidity 60% and 70%. The storage of dressed grain for 180 days caused a significant decrease of vigour, germination capacity and increase in the number of dead seeds. After 180 days better vigour was observed in grain stored in conditions of higher air humidity.

 

Key words: germination energy, germination capacity, vigour, winter wheat, grain storage
PDFFull text available in Polish in Adobe Acrobat format:
http://www.npt.up-poznan.net/tom6/zeszyt3/art_54.pdf

For citation:

MLA Panasiewicz, Katarzyna, et al. "Wartość siewna oraz wigor zaprawionego ziarna dwóch odmian pszenicy ozimej w zależności od warunków przechowywania." Nauka Przyr. Technol. 6.3 (2012): #54.
APA Katarzyna Panasiewicz, Agnieszka Faligowska, Małgorzata Pociejewska (2012). Wartość siewna oraz wigor zaprawionego ziarna dwóch odmian pszenicy ozimej w zależności od warunków przechowywania. Nauka Przyr. Technol. 6 (3), #54
ISO 690 PANASIEWICZ, Katarzyna, FALIGOWSKA, Agnieszka, POCIEJEWSKA, Małgorzata. Wartość siewna oraz wigor zaprawionego ziarna dwóch odmian pszenicy ozimej w zależności od warunków przechowywania. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.3: #54.
Corresponding address:
Katarzyna Panasiewicz
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dojazd 11
60-632 Poznań
Poland
e-mail: panas@up.poznan.pl
Accepted for print: 23.03.2012