Nauka Przyroda Technologie

Science Nature Technologies

Scientific journal presents original papers and articles relevant to all aspects of agricultural sciences.

Język polski English
Quick search:

Agnieszka Faligowska, Jerzy Szukała
Influence of sprinkling irrigation and soil tillage systems on vigour and sowing value of yellow lupine seeds
Summary.

Doświadczenie laboratoryjne założono w Katedrze Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Materiał do badań uzyskano z doświadczenia polowego z łubinem żółtym odmiany ‘Mister’. Pierwszym czynnikiem doświadczenia był wariant wodny: obiekt niedeszczowany i obiekt deszczowany. Drugim czynnikiem był system uprawy roli: płużny, bezpłużny i zerowy. Deszczowanie istotnie osłabiło wigor i pogorszyło wartość siewną nasion. Nasiona z uprawy zerowej miały najmniejszą masę 1000 nasion i największą energię kiełkowania.

 

Key words: deszczowanie, uprawa płużna, uprawa bezpłużna, uprawa zerowa, wigor, energia kiełkowania, zdolność kiełkowania
PDFFull text available in Polish in Adobe Acrobat format:
http://www.npt.up-poznan.net/tom6/zeszyt2/art_26.pdf

For citation:

MLA Faligowska, Agnieszka, and Jerzy Szukała. "Wpływ deszczowania i systemów uprawy roli na wigor i wartość siewną nasion łubinu żółtego." Nauka Przyr. Technol. 6.2 (2012): #26.
APA Agnieszka Faligowska, Jerzy Szukała (2012). Wpływ deszczowania i systemów uprawy roli na wigor i wartość siewną nasion łubinu żółtego. Nauka Przyr. Technol. 6 (2), #26
ISO 690 FALIGOWSKA, Agnieszka, SZUKAłA, Jerzy. Wpływ deszczowania i systemów uprawy roli na wigor i wartość siewną nasion łubinu żółtego. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.2: #26.
Corresponding address:
Agnieszka Faligowska
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dojazd 11
60-632 Poznań
Poland
e-mail: faliga@up.poznan.pl
Accepted for print: 2.01.2012