Nauka Przyroda Technologie

Science Nature Technologies

Scientific journal presents original papers and articles relevant to all aspects of agricultural sciences.

Język polski English
Quick search:

Karolina M. Wójciak
Meat and meat products quality from organic production system
Summary.

Celem pracy było znalezienie różnic pomiędzy jakością mięsa produkowanego metodami ekologicznymi a jakością mięsa z produkcji masowej. Omówiono najczęściej pojawiające się w badaniach naukowych różnice między surowcem ekologicznym i konwencjonalnym w zakresie cech fizyczno-chemicznych, wartości odżywczej, oceny sensorycznej oraz stabilności oksydacyjnej. Przedstawiono system prawny dotyczący produkcji zwierzęcej metodami ekologicznymi, kontroli i certyfikacji oraz znakowania produktów ekologicznych.

 

Key words: mięso, żywność ekologiczna, jakość
PDFFull text available in Polish in Adobe Acrobat format:
http://www.npt.up-poznan.net/tom6/zeszyt1/art_3.pdf

For citation:

MLA Wójciak, Karolina M.. "Jakość mięsa i wyrobów mięsnych produkowanych metodami ekologicznymi." Nauka Przyr. Technol. 6.1 (2012): #3.
APA Karolina M. Wójciak (2012). Jakość mięsa i wyrobów mięsnych produkowanych metodami ekologicznymi. Nauka Przyr. Technol. 6 (1), #3
ISO 690 WóJCIAK, Karolina M.. Jakość mięsa i wyrobów mięsnych produkowanych metodami ekologicznymi. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.1: #3.
Corresponding address:
Karolina M. Wójciak
Katedra Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Skromna 8
20-704 Lublin
Poland
e-mail: karolina.wojciak@up.lublin.pl
Accepted for print: 29.06.2011