Nauka Przyroda Technologie

Science Nature Technologies

Scientific journal presents original papers and articles relevant to all aspects of agricultural sciences.

Język polski English
Quick search:

Bogdan J. Wosiewicz
About a possibility of the use of mixed finite element model for error estimation of classical formulation of the method in two-dimensional steady seepage problems
Summary.

Error estimation (a posteriori) for obtained numerical results make it possible to improve next solutions up to get the ones that are correct enough. Various techniques of error estimation are used. A new error estimation technique in classical finite element solutions for steady seepage problems, where only piezometric heads are unknown, is presented in the paper. The proposed method is based on a mixed finite element model with unknown components of seepage velocities as well.

Key words: steady seepage, finite element method, error estimation
PDFFull text available in Polish in Adobe Acrobat format:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_99.pdf

For citation:

MLA Wosiewicz, Bogdan J.. "O możliwości wykorzystania mieszanego sformułowania metody elementów skończonych do szacowania dokładności rozwiązania sformułowania klasycznego w dwuwymiarowych problemach filtracji ustalonej." Nauka Przyr. Technol. 5.5 (2011): #99.
APA Bogdan J. Wosiewicz (2011). O możliwości wykorzystania mieszanego sformułowania metody elementów skończonych do szacowania dokładności rozwiązania sformułowania klasycznego w dwuwymiarowych problemach filtracji ustalonej. Nauka Przyr. Technol. 5 (5), #99
ISO 690 WOSIEWICZ, Bogdan J.. O możliwości wykorzystania mieszanego sformułowania metody elementów skończonych do szacowania dokładności rozwiązania sformułowania klasycznego w dwuwymiarowych problemach filtracji ustalonej. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.5: #99.
Corresponding address:
Bogdan J. Wosiewicz
Katedra Mechaniki Budowli i Budownictwa Rolniczego
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Piątkowska 94 E
60-649 Poznań
Poland
e-mail: bjw@up.poznan.pl
Accepted for print: 13.06.2011