Nauka Przyroda Technologie

Science Nature Technologies

Scientific journal presents original papers and articles relevant to all aspects of agricultural sciences.

Język polski English
Quick search:

Janusz Rutkowski, Jerzy Bykowski, Tadeusz Pawłowski, Czesław Przybyła, Przemysław Ratajczak, Paweł Woźniak
The need for maintenance of drainage ditches and channels based on the concept of a new machine
Summary.

Presented paper is the result of the realization of a research-and-developmental project financially assisted by EU funds. Within that project, a new technology and a new multi-task system for the new technology have been proposed. The technology is expected to be a new approach to the renovation problems of melioration ditches and canals connected with the moder­nization of open water courses. Selected results of studies carried out so far and their actual status have been presented and exemplary technical solutions of the new technology have been proposed.

 

 

Key words: melioration ditches and canals, machines for maintenance works
PDFFull text available in Polish in Adobe Acrobat format:
http://www.npt.up-poznan.net/tom5/zeszyt5/art_94.pdf

For citation:

MLA Rutkowski, Janusz, et al. "Potrzeby w zakresie konserwacji rowów i kanałów melioracyjnych podstawą koncepcji nowej maszyny." Nauka Przyr. Technol. 5.5 (2011): #94.
APA Janusz Rutkowski1, Jerzy Bykowski2, Tadeusz Pawłowski1, Czesław Przybyła2, Przemysław Ratajczak1, Paweł Woźniak1 (2011). Potrzeby w zakresie konserwacji rowów i kanałów melioracyjnych podstawą koncepcji nowej maszyny. Nauka Przyr. Technol. 5 (5), #94
ISO 690 RUTKOWSKI, Janusz, et al. Potrzeby w zakresie konserwacji rowów i kanałów melioracyjnych podstawą koncepcji nowej maszyny. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.5: #94.
Corresponding address:
Janusz Rutkowski
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
ul. Starołęcka 31
60-963 Poznań
Poland
e-mail: Janusz@pimr.poznan.pl
Accepted for print: 13.06.2011