Nauka Przyroda Technologie

Science Nature Technologies

Scientific journal presents original papers and articles relevant to all aspects of agricultural sciences.

Język polski English
Quick search:

Michał Kozłowski, Jolanta Komisarek, Katarzyna Wiatrowska
Soil water balance in toposequence in growing season of the Poznań Lakeland
Summary.

This paper presents the results of the soil water balances of the Alfisols and Mollisols located in soil toposequences. The field researches were carried out in the north eastern and southern parts of the Poznań Lakeland. The SWAP model was used to evaluate the soil water balance. The obtained results indicated that the Alfisols located in a summit are characterized by similar values of water balance despite the fact soils belong to two toposequences (forming one hydropedological unit). Also the Endoaquoolls of footslope create separate hydropedological unit.

Key words: soil water balance, catena, Glossudalfs, Endoaquolls
PDFFull text available in Polish in Adobe Acrobat format:
http://www.npt.up-poznan.net/tom5/zeszyt5/art_85.pdf

For citation:

MLA Kozłowski, Michał, et al. "Bilans wodny gleb układów katenalnych Pojezierza Poznańskiego w sezonie wegetacyjnym." Nauka Przyr. Technol. 5.5 (2011): #85.
APA Michał Kozłowski, Jolanta Komisarek, Katarzyna Wiatrowska (2011). Bilans wodny gleb układów katenalnych Pojezierza Poznańskiego w sezonie wegetacyjnym. Nauka Przyr. Technol. 5 (5), #85
ISO 690 KOZłOWSKI, Michał, KOMISAREK, Jolanta, WIATROWSKA, Katarzyna. Bilans wodny gleb układów katenalnych Pojezierza Poznańskiego w sezonie wegetacyjnym. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.5: #85.
Corresponding address:
Michał Kozłowski
Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Piątkowska 94
61-691 Poznań
Poland
e-mail: mkozl@up.poznan.pl
Accepted for print: 13.06.2011