Nauka Przyroda Technologie

Science Nature Technologies

Scientific journal presents original papers and articles relevant to all aspects of agricultural sciences.

Język polski English
Quick search:

Maciej Kozak
A new methodology for determining the surface runoff hydrograph on the example of the Biała River basin to the cross Mikuszowice
Summary.

Proper execution of the model outflow from the basin is a key element of any hydrological analysis. Given the complexity of the conditions affecting the formation of surface runoff description of different models of transformation of precipitation in the drainage can be found in the literature. The present article compares the results from the most commonly used models in the transformation of rainfall runoff, compared to observed flows. The study used measurements from the floods recorded between 06.09.2007 and 08.09.2007 on the cross-section of Mikuszowice on the River Biała. Since the results obtained from the models did not reflect the hydrological situation observed in the cross-section, later in this article a new methodology for determining the parameters of the unit hydrograph is presented. The outflow hydrogram constructed on the basis of the new methodology concerning the Mikuszowice cross-section proved to be very well suited to the observed flow.

Key words: Raunfall-Runoff event simulation, unith hydrograph
PDFFull text available in Polish in Adobe Acrobat format:
http://www.npt.up-poznan.net/tom5/zeszyt4/art_58.pdf

For citation:

MLA Kozak, Maciej. "Nowa metodyka wyznaczania hydrogramu odpływu powierzchniowego na przykładzie zlewni rzeki Białej do przekroju wodowskazowego Mikuszowice." Nauka Przyr. Technol. 5.4 (2011): #58.
APA Maciej Kozak (2011). Nowa metodyka wyznaczania hydrogramu odpływu powierzchniowego na przykładzie zlewni rzeki Białej do przekroju wodowskazowego Mikuszowice. Nauka Przyr. Technol. 5 (4), #58
ISO 690 KOZAK, Maciej. Nowa metodyka wyznaczania hydrogramu odpływu powierzchniowego na przykładzie zlewni rzeki Białej do przekroju wodowskazowego Mikuszowice. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.4: #58.
Corresponding address:
Maciej Kozak
Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
Poland

e-mail: mkozak@ath.bielsko.pl
Accepted for print: 6.07.2011