Nauka Przyroda Technologie

Science Nature Technologies

Scientific journal presents original papers and articles relevant to all aspects of agricultural sciences.

Język polski English
Quick search:

Jadwiga Malkiewicz
Estimation of geotextiles for cooperation with geogabions in erosion control constructions
Summary.

The article discusses mechanical and hydraulic properties of geononwovens obtained by two-sided mechanical needle punching for cooperation with geogabions in erosion control constructions. It was proved, that such geononwovens have very good hydraulic properties. Optimal parameters are with surface masses of 300-400 g/m2.

Key words: geotextiles, geononwovens, geogabions, erosion control, constructions
PDFFull text available in Polish in Adobe Acrobat format:
http://www.npt.up-poznan.net/tom5/zeszyt4/art_72.pdf

For citation:

MLA Malkiewicz, Jadwiga. "Ocena geotekstyliów współdziałających z geogabionami w umocnieniach przeciwerozyjnych." Nauka Przyr. Technol. 5.4 (2011): #72.
APA Jadwiga Malkiewicz (2011). Ocena geotekstyliów współdziałających z geogabionami w umocnieniach przeciwerozyjnych. Nauka Przyr. Technol. 5 (4), #72
ISO 690 MALKIEWICZ, Jadwiga. Ocena geotekstyliów współdziałających z geogabionami w umocnieniach przeciwerozyjnych. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.4: #72.
Corresponding address:
Jadwiga Malkiewicz
Instytut Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
Poland
e-mail: jmalkiewicz@ath.bielsko.pl
Accepted for print: 16.08.2011