Nauka Przyroda Technologie

Science Nature Technologies

Scientific journal presents original papers and articles relevant to all aspects of agricultural sciences.

Język polski English
Quick search:

Maciej Kozak, Marek Madzia, Paulina Tyczyńska
Effect of selected calculation methods on flow value measured with currentmeter
Summary.

This article presents the impact of computational methods on flow rate in cross-section trough. Hydrometric measurements were carried out on the Biała River in cross water gauge Mikuszowice in Bielsko-Biała. They were made with currentmeter SEBA F1. The measurements were of complete measurement type and depended on determining cross-sectional area, as well as water flow speed in the section. The water flow in the cross-section was determined using four computational methods, allowing to compare the values of flow. The used methods of accounting were: Harlacher’s method, Culmann’s method and the method of solid, which is a modification of Harlacher’s method and innovative method introduced in this article. In this method of solid, the results obtained for flow of water were closest to the Harlacher’s method.
It can be thus assumed that the method gives the most accurate results.

 

Key words: currentmeter, Culmann’s method, Harlacher’s method, method of accounting, method of solid, rate of flow
PDFFull text available in Polish in Adobe Acrobat format:
http://www.npt.up-poznan.net/tom5/zeszyt4/art_71.pdf

For citation:

MLA Kozak, Maciej, et al. "Wpływ wybranych metod obliczeniowych na uzyskane wartości przepływu wody mierzonego młynkiem hydrometrycznym." Nauka Przyr. Technol. 5.4 (2011): #71.
APA Maciej Kozak, Marek Madzia, Paulina Tyczyńska (2011). Wpływ wybranych metod obliczeniowych na uzyskane wartości przepływu wody mierzonego młynkiem hydrometrycznym. Nauka Przyr. Technol. 5 (4), #71
ISO 690 KOZAK, Maciej, MADZIA, Marek, TYCZYńSKA, Paulina. Wpływ wybranych metod obliczeniowych na uzyskane wartości przepływu wody mierzonego młynkiem hydrometrycznym. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.4: #71.
Corresponding address:
Maciej Kozak
Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
Poland
e-mail: mmadzia@ath.bielsko.pl
Accepted for print: 16.08.2011