Nauka Przyroda Technologie

Science Nature Technologies

Scientific journal presents original papers and articles relevant to all aspects of agricultural sciences.

Język polski English
Quick search:

Henryk Klama, Jan Żarnowiec
Bryophytes of the “Gościnna Dolina” protected area in Bielsko-Biała (Pogórze Śląskie foothills, southern Poland)
Summary.

In 2010 bryological investigation was carried out in the “Gościnna Dolina” protected area in Bielsko-Biała (Pogórze Śląskie foothills, southern Poland). As a result, 15 liverwort species and 74 species and two varieties of moss were found. Liverwort species belong to 12 genera and 11 families and moss species belong to 45 genera and 21 families. Of these, one species (Amblystegium radicale) is threatened and fully protected and six species are partially protected in Poland (Calliergonella cuspidata, Climacium dendroides, Dicranum scoparium, Eurhynchium angustirete, E. striatum, Rhytidiadelphus squarrosus).

Key words: bryophytes, liverworts, mosses, threatened species, protected species, Pogórze Ślą¬skie foothills, Bielsko-Biała, “Gościnna Dolina” protected area
PDFFull text available in Polish in Adobe Acrobat format:
http://www.npt.up-poznan.net/tom5/zeszyt4/art_70.pdf

For citation:

MLA Klama, Henryk, and Jan Żarnowiec. "Mszaki zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Gościnna Dolina” w Bielsku-Białej (Pogórze Śląskie, południowa Polska)." Nauka Przyr. Technol. 5.4 (2011): #70.
APA Henryk Klama, Jan Żarnowiec (2011). Mszaki zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Gościnna Dolina” w Bielsku-Białej (Pogórze Śląskie, południowa Polska). Nauka Przyr. Technol. 5 (4), #70
ISO 690 KLAMA, Henryk, ŻARNOWIEC, Jan. Mszaki zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Gościnna Dolina” w Bielsku-Białej (Pogórze Śląskie, południowa Polska). Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.4: #70.
Corresponding address:
Henryk Klama
Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
Poland

e-mail: hklama@ath.bielsko.pl
Accepted for print: 16.08.2011