Nauka Przyroda Technologie

Science Nature Technologies

Scientific journal presents original papers and articles relevant to all aspects of agricultural sciences.

Język polski English
Quick search:

Maria Strzelczyk
Preliminary results of examining reduction in pollution load in rural sewage utilized for watering energy plants
Summary.

Presented in the paper are preliminary results of examining reduction in concentrations of pollution load in rural sewage utilized for watering energy plants. The purpose of the paper is to determine the efficiency of biological cleaning of rural sewage and degree of pollution of water for agricultural utilization of rural sewage. The studies were conducted in lysimeters using two species of energy plants: Miscantus giganteus and Sida hermaphrodita Rusb in two variants of fertilization. The studies showed high effectiveness of cleaning resulting from indices of oxygen reduction, indices of pollution with biological cleaning of sewage in soil-plant environment with simultaneous production of biomass for energy purposes. Reduction in pollution load expressed in BOD5 ranged from 84.9-99.6% and in case of COD 64.1-98%.

Key words: wastewater, effectiveness of cleaning, energetic plants
PDFFull text available in Polish in Adobe Acrobat format:
http://www.npt.up-poznan.net/tom5/zeszyt4/art_49.pdf

For citation:

MLA Strzelczyk, Maria. "Wstępne wyniki badań redukcji ładunku zanieczyszczeń w ściekach wiejskich wykorzystanych do nawadniania roślin energetycznych." Nauka Przyr. Technol. 5.4 (2011): #49.
APA Maria Strzelczyk (2011). Wstępne wyniki badań redukcji ładunku zanieczyszczeń w ściekach wiejskich wykorzystanych do nawadniania roślin energetycznych. Nauka Przyr. Technol. 5 (4), #49
ISO 690 STRZELCZYK, Maria. Wstępne wyniki badań redukcji ładunku zanieczyszczeń w ściekach wiejskich wykorzystanych do nawadniania roślin energetycznych. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.4: #49.
Corresponding address:
Maria Strzelczyk
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
Dolnośląski Ośrodek Badawczy
ul. Berlinga 7
51-209 Wrocław
Poland
e-mail: mst@dob-imuz.pl
Accepted for print: 11.05.2011