Nauka Przyroda Technologie

Science Nature Technologies

Scientific journal presents original papers and articles relevant to all aspects of agricultural sciences.

Język polski English
Quick search:

Łukasz Krawczyk, Małgorzata Budych, Łukasz Chrzanowski, Agnieszka Drożdżyńska, Roman Marecik, Agnieszka Piotrowska-Cyplik, Artur Szwengiel, Katarzyna Czaczyk, Paweł Cyplik
Increase of the efficiency of anaerobic digestion by various pre-treatment processes of sewage sludge
Summary.

The aim of this paper is to demonstrate the effects of pre-treatment increase of the efficiency of anaerobic digestion on waste activated sludge. There were four methods for pre-treatment of the waste activated sludge: A – thermally treated at 121°C for 30 min, homogenized and hydrolysed by Bacillus subtilis bacteria, B – thermally treated at 121°C for 30 min and homogenized, C – thermally treated at 121°C for 30 min and hydrolysed by B. subtilis bacteria, D – thermally treated at 121°C for 30 min. The process consisted of a hydrolyses phase and anaerobic digestion phase operated at 36°C ±1°C for 35 days. It was investigated with regard to hydrolytic enzymes: amylase, cellulase, lipase and protease. Acetic acid (4.3 g∙dm-3) and butanediotic acid (0.1 g∙dm-3) were reported to appear in biggest quantities in volatile fatty acids according to measurement of VFA. The amount of carbon and nitrogen decreased while the ratio of C:N increased from 8:1 to 10:1. The highest methane yield was obtained in A method.

Key words: enzyme activities, biogas, methane fermentation, volatile fatty acid
PDFFull text available in Polish in Adobe Acrobat format:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_28.pdf

For citation:

MLA Krawczyk, Łukasz, et al. "Wpływ wstępnej obróbki osadu ściekowego na efektywność procesu fermentacji metanowej." Nauka Przyr. Technol. 5.3 (2011): #28.
APA Łukasz Krawczyk, Małgorzata Budych, Łukasz Chrzanowski, Agnieszka Drożdżyńska, Roman Marecik, Agnieszka Piotrowska-Cyplik, Artur Szwengiel, Katarzyna Czaczyk, Paweł Cyplik (2011). Wpływ wstępnej obróbki osadu ściekowego na efektywność procesu fermentacji metanowej. Nauka Przyr. Technol. 5 (3), #28
ISO 690 KRAWCZYK, Łukasz, et al. Wpływ wstępnej obróbki osadu ściekowego na efektywność procesu fermentacji metanowej. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.3: #28.
Corresponding address:
Łukasz Krawczyk
Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności
Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 48
60-627 Poznań
Poland
e-mail: pcyplik@wp.pl
Accepted for print: 18.04.2011