Nauka Przyroda Technologie

Science Nature Technologies

Scientific journal presents original papers and articles relevant to all aspects of agricultural sciences.

Język polski English
Quick search:

Alicja Niewiadomska, Tomasz Kleiber, Justyna Klama, Dorota Swędrzyńska
The effect of varied nitrogen fertilization on dynamics of soil microbiological composition and enzymatic activity of dehydrogenases under lawns
Summary.

The aim of this study was to determine the effect of increasing nitrogen fertilization of lawns (at doses corresponding to 0, 50, 100, 150 and 200 kg N per 1 ha of soil) on dynamics of changes in microbial community composition of soil: total counts of fungi, bacteria, actinomycetes, oligotrophs, copiotrophs, as well as enzymatic activity of dehydrogenases. A factor significantly modifying the microbial community composition and enzymatic activity of soil were sampling date and related atmospheric conditions. No significant effect was found of analysed levels of nitrogen fertilization on counts of microorganisms: total counts of bacteria, actinomycetes, oligotrophs, and copiotrophs. Significant effect was found of analysed levels of nitrogen fertilization on counts of fungi, as well as enzymatic activity of dehydrogenases. The quantity of total counts of bacteria, actinomycetes, oligotrophs, increased towards the beginning of the summer period (May, June), while the highest enzymatic activity of dehydrogenases was determined in September.

 

Key words: nitrogen fertilization, dehydrogenases activity, microorganisms
PDFFull text available in Polish in Adobe Acrobat format:
http://www.npt.up-poznan.net/tom4/zeszyt6/art_90.pdf

For citation:

MLA Niewiadomska, Alicja, et al. "Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotowego na dynamikę składu mikrobiologicznego gleby i aktywność enzymatyczną dehydrogenaz pod trawnikiem." Nauka Przyr. Technol. 4.6 (2010): #90.
APA Alicja Niewiadomska, Tomasz Kleiber, Justyna Klama, Dorota Swędrzyńska (2010). Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotowego na dynamikę składu mikrobiologicznego gleby i aktywność enzymatyczną dehydrogenaz pod trawnikiem. Nauka Przyr. Technol. 4 (6), #90
ISO 690 NIEWIADOMSKA, Alicja, et al. Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotowego na dynamikę składu mikrobiologicznego gleby i aktywność enzymatyczną dehydrogenaz pod trawnikiem. Nauka Przyr. Technol., 2010, 4.6: #90.
Corresponding address:
Alicja Niewiadomska
Katedra Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Szydłowska 50
60-656 Poznań
Poland
e-mail: alicja.niewiadomska@onet.eu
Accepted for print: 18.10.2010