Nauka Przyroda Technologie

Science Nature Technologies

Scientific journal presents original papers and articles relevant to all aspects of agricultural sciences.

Język polski English
Quick search:

Anna Gałązka, Maria Król, Andrzej Perzyński
Utilisation of phenolic acids as the sole carbon source in fixation of nitrogen-free by Azospirillum spp. strains of bacteria
Summary.

. Azospirillum spp. strains of bacteria were isolated from the endorhizosphere of spring barley (Hordeum sativum) and maize (Zea mays), cultivated on different soils and lyme grass (Elymus arenarius) grown on sands of the Baltic seaside (Sobieszewo and Świnoujście). These strains were able to degrade the coffeic and syringic acids. Nitrogen fixation of Azospirillum spp. strains (starved) determined, as reduction of C2H2, was demonstrated in free-N medium with phenolic acids as the sole carbon source, in the times of 168 h. The highest nitrogenase activity of Azospirillum spp. was found after 24 h for 48 h. These ranged from 649.14 nM to 566.85 nM for the coffeic acid and from 682.61 nM to 414.56 nM C2H4 per 1 h·cm-3 of gas phase for syringic acid. The highest value of nitrogenase activity was indicated in strains isolated from barley and maize, lowest values were observed in strains isolated from grass.

Key words: phenolic acids, Azospirillum spp., acetylene reduction
PDFFull text available in Polish in Adobe Acrobat format:
http://www.npt.up-poznan.net/tom4/zeszyt6/art_78.pdf

For citation:

MLA Gałązka, Anna, et al. "Wykorzystanie kwasów fenolowych jako jedynego źródła węgla przez bakterie z rodzaju Azospirillum wiążące azot." Nauka Przyr. Technol. 4.6 (2010): #78.
APA Anna Gałązka, Maria Król, Andrzej Perzyński (2010). Wykorzystanie kwasów fenolowych jako jedynego źródła węgla przez bakterie z rodzaju Azospirillum wiążące azot. Nauka Przyr. Technol. 4 (6), #78
ISO 690 GAłąZKA, Anna, KRóL, Maria, PERZYńSKI, Andrzej. Wykorzystanie kwasów fenolowych jako jedynego źródła węgla przez bakterie z rodzaju Azospirillum wiążące azot. Nauka Przyr. Technol., 2010, 4.6: #78.
Corresponding address:
Anna Gałązka
Zakład Mikrobiologii Rolniczej
Instytut Uprawy
Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
ul. Czartoryskich 8
24-100 Puławy
Poland
e-mail: agalazka@iung.pulawy.pl
Accepted for print: 18.10.2010