Nauka Przyroda Technologie

Science Nature Technologies

Scientific journal presents original papers and articles relevant to all aspects of agricultural sciences.

Język polski English
Quick search:

Katarzyna Kubiak, Leszek Babiński, Joanna Cywińska, Agnieszka Sadowska, Krzysztof Cieniek, Julitta Gajewska
Identification of bacteria by molecular technique isolated from the Biskupin Lake water and the contemporary oak and pine wood deposed for six years in waterlogged soil at archaeological site in Biskupin
Summary.

The main aim of this work was isolation and morphological, physiological and molecular characteristics of the chosen strains of bacteria colonizing modern oak (Quercus sp.) and pine (Pinus sylvestris L.) wood saved for six years in wet peat at the archaeological site in Biskupin in anoxic conditions. The experiments with water from the Biskupin Lake did not show any presence of water bacteria in wood samples and surrounding soil. Diversity of pathogenic and nonpathogenic bacteria colonizing wood samples, soil and lake water bacteria from Enterobacteriaceae, Pseudomonadaceae, Bacillaceae and Clostridiaceae were observed.

Key words: wet archaeological site, wood colonization, modern wood, water and soil bacteria, Biskupin
PDFFull text available in Polish in Adobe Acrobat format:
http://www.npt.up-poznan.net/tom4/zeszyt6/art_102.pdf

For citation:

MLA Kubiak, Katarzyna, et al. "Identyfikacja molekularna bakterii wyizolowanych z wody Jeziora Biskupińskiego oraz współczesnego drewna dębu i sosny zalegającego w glebie na stanowisku archeologicznym w Biskupinie." Nauka Przyr. Technol. 4.6 (2010): #102.
APA Katarzyna Kubiak, Leszek Babiński, Joanna Cywińska, Agnieszka Sadowska, Krzysztof Cieniek, Julitta Gajewska (2010). Identyfikacja molekularna bakterii wyizolowanych z wody Jeziora Biskupińskiego oraz współczesnego drewna dębu i sosny zalegającego w glebie na stanowisku archeologicznym w Biskupinie. Nauka Przyr. Technol. 4 (6), #102
ISO 690 KUBIAK, Katarzyna, et al. Identyfikacja molekularna bakterii wyizolowanych z wody Jeziora Biskupińskiego oraz współczesnego drewna dębu i sosny zalegającego w glebie na stanowisku archeologicznym w Biskupinie. Nauka Przyr. Technol., 2010, 4.6: #102.
Corresponding address:
Katarzyna Kubiak
Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
Poland
e-mail: katarzyna.kubiak82@gmail.com
Accepted for print: 16.11.2010