Nauka Przyroda Technologie

Science Nature Technologies

Scientific journal presents original papers and articles relevant to all aspects of agricultural sciences.

Język polski English
Quick search:

Magdalena Jeszka, Ewa Flaczyk, Joanna Kobus-Cisowska, Krzysztof Dziedzic
Phenolics – characteristic and significance in food technology
Summary.

The classification, chemistry, characteristic and occurrence in food of phenolics were reviewed. The significance in quality assurance and stability of food products were also described. The antioxidant role of phenolics was described.

Key words: phenolics, plant antioxidants, food
PDFFull text available in Polish in Adobe Acrobat format:
http://www.npt.up-poznan.net/tom4/zeszyt2/art_19.pdf

For citation:

MLA Jeszka, Magdalena, et al. "Związki fenolowe – charakterystyka i znaczenie w technologii żywności." Nauka Przyr. Technol. 4.2 (2010): #19.
APA Magdalena Jeszka, Ewa Flaczyk, Joanna Kobus-Cisowska, Krzysztof Dziedzic (2010). Związki fenolowe – charakterystyka i znaczenie w technologii żywności. Nauka Przyr. Technol. 4 (2), #19
ISO 690 JESZKA, Magdalena, et al. Związki fenolowe – charakterystyka i znaczenie w technologii żywności. Nauka Przyr. Technol., 2010, 4.2: #19.
Corresponding address:
Magdalena Jeszka
Katedra Technologii Żywienia Człowieka
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 31/33
60-624 Poznań
Poland
e-mail: mjeszka@up.poznan.pl
Accepted for print: 9.02.2010