Nauka Przyroda Technologie

Science Nature Technologies

Scientific journal presents original papers and articles relevant to all aspects of agricultural sciences.

Język polski English
Quick search:

Dominik Paukszta, Katarzyna Leja, Katarzyna Sobocińska, Grażyna Lewandowicz
Application of chemically and physically modified starch as a filler for polyethylene composites
Summary.

Influence of different kinds of fillers on mechanical properties of mixes was investigated. As fillers native starch, chemical modified starch and physical modified starch were used. Two types of polyethylene, FABS and FGNX, were used for composites manufacturing. The four mechanical properties of polyethylene and polyethylene-starch composites were tested: the hardness, the elongation at break, the tensile strength and the Young’s modulus. It was found that chemical and physical modifications of starch influence slightly properties of polyethylene-starch composites. Modifications of starch did not improve mechanical properties of polyethylene composites in comparison with composites with native starch. Research on composites of polyethyl­ene and starch, which was modified in two ways (physically and chemically) should be the next step of the work.

Key words: modified starch, polyethylene, composites, mechanical properties
PDFFull text available in Polish in Adobe Acrobat format:
http://www.npt.up-poznan.net/tom3/zeszyt4/art_146.pdf

For citation:

MLA Paukszta, Dominik, et al. "Zastosowanie chemicznie i fizycznie modyfikowanych skrobi jako napełniaczy polietylenowych kompozytów." Nauka Przyr. Technol. 3.4 (2009): #146.
APA Dominik Paukszta, Katarzyna Leja, Katarzyna Sobocińska, Grażyna Lewandowicz (2009). Zastosowanie chemicznie i fizycznie modyfikowanych skrobi jako napełniaczy polietylenowych kompozytów. Nauka Przyr. Technol. 3 (4), #146
ISO 690 PAUKSZTA, Dominik, et al. Zastosowanie chemicznie i fizycznie modyfikowanych skrobi jako napełniaczy polietylenowych kompozytów. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.4: #146.
Corresponding address:
Dominik Paukszta
Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 48
60-627 Poznań
Poland
e-mail: gralew@up.poznan.pl
Accepted for print: 4.11.2009