Nauka Przyroda Technologie

Science Nature Technologies

Scientific journal presents original papers and articles relevant to all aspects of agricultural sciences.

Język polski English
Quick search:

Tomasz Falkowski, Marcin Górka
Sedimentary structures and their usefulness in the Polish Lowland river valleys management
Summary.

Consideration of the natural features of the studied river valley reach is the principle for the river management. Morphology of the valley bottom, as well as lithology of the alluvia are the indicators of the fluvial processes specific dynamics. Sedimentary structures analysis is an additional precise method for erosion/deposition processes assessment.

Key words: alluvia, sedimentary structures, river engineering
PDFFull text available in Polish in Adobe Acrobat format:
http://www.npt.up-poznan.net/tom3/zeszyt3/art_81.pdf

For citation:

MLA Falkowski, Tomasz, and Marcin Górka. "Struktury sedymentacyjne współczesnych osadów rzecznych i ich przydatność w projektach zagospodarowania dolin na Niżu Polskim." Nauka Przyr. Technol. 3.3 (2009): #81.
APA Tomasz Falkowski, Marcin Górka (2009). Struktury sedymentacyjne współczesnych osadów rzecznych i ich przydatność w projektach zagospodarowania dolin na Niżu Polskim. Nauka Przyr. Technol. 3 (3), #81
ISO 690 FALKOWSKI, Tomasz, GóRKA, Marcin. Struktury sedymentacyjne współczesnych osadów rzecznych i ich przydatność w projektach zagospodarowania dolin na Niżu Polskim. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.3: #81.
Corresponding address:
Tomasz Falkowski
Katedra Geoinżynierii
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
Poland
e-mail: tomasz_falkowski@sggw.pl
Accepted for print: 28.04.2009