Nauka Przyroda Technologie

Science Nature Technologies

Scientific journal presents original papers and articles relevant to all aspects of agricultural sciences.

Język polski English
Quick search:

Magdalena Rybus-Zając
Does the enhanced UV-B radiation modify chloroplast pigments and phenolic compounds level of the cucumber cotyledons
Summary.

An influence of the increased UV-B radiation (16 kJ/m2 during 24 h) on the level of chlorophyll a and b, carotenoids and phenolic compounds in cucumber cotyledons was examined. In plants subjected to UV-B radiation content of chloroplast pigments was higher than in the control. Also a stimulation of phenolic compounds was stated, including flavonoids.

Key words: Cucumis sativus L., UV-B, chloroplast pigments, phenolic compounds
PDFFull text available in Polish in Adobe Acrobat format:
http://www.npt.up-poznan.net/tom3/zeszyt3/art_72.pdf

For citation:

MLA Rybus-Zając, Magdalena. "Czy zwiększone promieniowanie UV-B modyfikuje poziom barwników chloroplastowych oraz związków fenolowych w siewkach ogórka." Nauka Przyr. Technol. 3.3 (2009): #72.
APA Magdalena Rybus-Zając (2009). Czy zwiększone promieniowanie UV-B modyfikuje poziom barwników chloroplastowych oraz związków fenolowych w siewkach ogórka. Nauka Przyr. Technol. 3 (3), #72
ISO 690 RYBUS-ZAJąC, Magdalena. Czy zwiększone promieniowanie UV-B modyfikuje poziom barwników chloroplastowych oraz związków fenolowych w siewkach ogórka. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.3: #72.
Corresponding address:
Magdalena Rybus-Zając
Magdalena Rybus-Zając
Katedra Fizjologii Roślin
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wołyńska 35
60-637 Poznań
Poland
e-mail: magrybus@jay.au.poznan.pl
Accepted for print: 10.06.2009