Nauka Przyroda Technologie

Science Nature Technologies

Scientific journal presents original papers and articles relevant to all aspects of agricultural sciences.

Język polski English
Quick search:

2018 Volume 12 Issue 3

Contents:

2018 Vol. 12 Issue 3, 249-260, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00245
available in pl 
Emilia Janiszewska-Turak, Justyna Fronia, Jolanta B. Królczyk
Analysis of the market of colouring agents in food products for children
2018 Vol. 12 Issue 3, 261-272, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00242
available in pl 
Agnieszka Malinowska, Magdalena Urbaniak, Sławomir Świerczyński
Foliar treatment with selected preparations and their effect on the rooting of stem cuttings of two varieties of gymnosperm species
2018 Vol. 12 Issue 3, 273–283, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00257
available in pl 
Tomasz Piechota
The influence of strip tillage and cover crop on weed infestation and the yield of pea
2018 Vol. 12 Issue 3, 285–296, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00260
available in pl 
Gniewko Niedbała, Magdalena Piekutowska, Tomasz Piskier, Mariusz Adamski, Robert Korzeniewicz
Application of the multiple regression method to predict the quality characteristics of potato tubers of the Innovator variety
2018 Vol. 12 Issue 3, 297–307, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00261
available in pl 
Gniewko Niedbała, Robert Korzeniewicz
Wyznaczanie istotności cech biometrycznych do predykcji przeżywalności sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L..) Z użyciem metod modelowania neuronowego

5 matches found

Polindex xml

DOAJ xml