Nauka Przyroda Technologie

Science Nature Technologies

Scientific journal presents original papers and articles relevant to all aspects of agricultural sciences.

Język polski English
Quick search:

2017 volume 11 issue 3 #25 , DOI: 10.17306/J.NPT.2017.3.25
Roman Niżnikowski, Marcin Świątek, Żaneta Szymańska, Magdalena Ślęzak
A Comparison of the Body Development and Slaughter Value of Polish Wrzosówka Sheep and Their F2 Crossbreeds with Berrichon du Cher Sheep
Summary.

Background. The study compared the body development and slaughter traits of male and female Polish Wrzosówka lambs and their F2 crossbreeds with Berrichon du Cher rams.

Material and methods. The study on male and female Polish Wrzosówka lambs and their F2 crossbreeds with Berrichon du Cher rams was conducted at Prof. Adam Skoczylas Research Farm in Żelazna, Poland between 2012 and 2014. The body development of all the lambs was assessed, but only the rams were slaughtered to assess their carcass quality. The carcasses were assessed according to the EUROP grid. The left half-carcasses were divided into cuts.

Results. The F2 crossbreeds were characterised by higher body weights and daily gains. Their carcasses contained less fat, had better fat consistency and higher slaughter value, were heavier and contained more valuable cuts than the Polish Wrzosówka sheep.

Conclusion. The findings of the research on the development of a new synthetic line of sheep based on the Polish Wrzosówka sheep for the Central Poland market give grounds to initiate the procedure to register the new synthetic line.

Key words: sheep, Polish Wrzosówka sheep, F2 crossbreeds (Polish Wrzosówka sheep × Berrichon du Cher), body development, EUROP, slaughter value
PDFFull text available in Polish in Adobe Acrobat format:
http://www.npt.up-poznan.net/tom11/zeszyt3/art_25.pdf

00212

For citation:

MLA Niżnikowski, Roman, et al. "Porównanie wrzosówki polskiej i jej mieszańców F2 z rasą berrichon du cher pod względem rozwoju masy ciała i wartości rzeźnej." Nauka Przyr. Technol. 11.3 (2017): #25. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.2017.3.25
APA Roman Niżnikowski, Marcin Świątek, Żaneta Szymańska, Magdalena Ślęzak (2017). Porównanie wrzosówki polskiej i jej mieszańców F2 z rasą berrichon du cher pod względem rozwoju masy ciała i wartości rzeźnej. Nauka Przyr. Technol. 11 (3), #25 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.2017.3.25
ISO 690 NIżNIKOWSKI, Roman, et al. Porównanie wrzosówki polskiej i jej mieszańców F2 z rasą berrichon du cher pod względem rozwoju masy ciała i wartości rzeźnej. Nauka Przyr. Technol., 2017, 11.3: #25. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.2017.3.25
Corresponding address:
Roman Niżnikowski
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
Poland
e-mail: roman_niznikowski@sggw.pl
Accepted for print: 30.11.-0001