Nauka Przyroda Technologie

Science Nature Technologies

Scientific journal presents original papers and articles relevant to all aspects of agricultural sciences.

Język polski English
Quick search:

2016 volume 10 issue 3 #26 , DOI: 10.17306/J.NPT.2016.3.26
Agnieszka Wilkaniec, Lidia Barczak, Agnieszka Targońska, Miłosz T. Walerzak
Results of inventory and revalorisation project of the historical park in Konarzewo
Summary.

Manorial estate in Konarzewo has a long and rich history. It is a very valuable object, from the architectural, landscape and historical point of view. Konarzewo was a residence of well-known ancient noble families: Konarzewski, Radomicki, Działyński, Dzieduszycki and Czartoryski. After 1945 the manorial estate was nationalised, and until 1992 was administrated by the local State Agricultural Farm (PGR). Wrong decisions made by PGR administration and negligence of historical values caused devastation of the palace, park and manor farm. In spite of it the palace and park still exist. In 2013 the palace and park were returned to the Czartoryski’s family successors. Now the estate needs revalorisation. In 2011/12 both a park inventory, historical studies and project of revalorisation were made.

Key words: revalorisation of historical park, age structure of park trees, landscape park
PDFFull text available in Polish in Adobe Acrobat format:
http://www.npt.up-poznan.net/tom10/zeszyt3/art_26.pdf

For citation:

MLA Wilkaniec, Agnieszka, et al. "Wyniki inwentaryzacji i koncepcja rewaloryzacji zabytkowego parku w Konarzewie." Nauka Przyr. Technol. 10.3 (2016): #26. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.2016.3.26
APA Agnieszka Wilkaniec, Lidia Barczak, Agnieszka Targońska, Miłosz T. Walerzak (2016). Wyniki inwentaryzacji i koncepcja rewaloryzacji zabytkowego parku w Konarzewie. Nauka Przyr. Technol. 10 (3), #26 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.2016.3.26
ISO 690 WILKANIEC, Agnieszka, et al. Wyniki inwentaryzacji i koncepcja rewaloryzacji zabytkowego parku w Konarzewie. Nauka Przyr. Technol., 2016, 10.3: #26. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.2016.3.26
Corresponding address:
Agnieszka Wilkaniec
Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
Poland
e-mail: agnieszkawilkaniec@gmail.com
Accepted for print: 25.09.2015