Nauka Przyroda Technologie

Science Nature Technologies

Scientific journal presents original papers and articles relevant to all aspects of agricultural sciences.

Język polski English
Quick search:

2016 volume 10 issue 1, #1 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.1
Miłosz Walerzak, Anna Walerzak, Dariusz Świerk, Michał Krzyżaniak, Piotr Urbański
Compositional aspects and a concept of revalorisation of a fragment of the palace and park complex in Gorzyń
Summary.

Zespół pałacowo-parkowy w Gorzyniu (woj. wielkopolskie) charakteryzuje się naturalistycznym założeniem parkowym z początków XIX wieku, usytuowanym na skarpach nad Jeziorem Gorzyńskim. Celem pracy było sporządzenie koncepcji rewaloryzacji fragmentu zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w skali 1 : 500. Opracowanie projektowe było poprzedzone badaniami terenowymi i analizami obiektu. Sformułowano również wytyczne konserwatorskie w celu natychmiastowego zabezpieczenia zabytkowego obiektu. W proponowanej koncepcji rewaloryzacji zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Gorzyniu teren podzielono na pięć stref o zróżnicowanym programie i funkcjach. Pierwsza strefa – wjazdowa – obejmuje obszar projektowanego parkingu, głównej bramy i alei prowadzącej do rezydencji. Druga strefa – reprezentacyjna – to dwa odtworzone podjazdy przed pałacem i dworem wraz z ozdobnymi formami kwietnikowymi. Trzecia strefa – rekreacyjna – to część wysoczyzny skarpy przy pałacu i dworze (od strony elewacji ogrodowych). Czwarta strefa – spacerowo-wypoczynkowa – to stok skarpy z układem dróg spacerowych, ławek wypoczynkowych oraz zrekonstruowanym pawilonem widokowym. Piąta strefa to teren plaży i brzeg jeziora z odtworzoną miniprzystanią dla łódek.

Key words: rewaloryzacja, analiza kompozycji przestrzennej, dendrochronologia, powiązania widokowe, krajobraz kulturowy Wielkopolski
PDFFull text available in Polish in Adobe Acrobat format:
http://www.npt.up-poznan.net/tom10/zeszyt1/art_1.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.1

For citation:

MLA Walerzak, Miłosz, et al. "Aspekty kompozycji oraz koncepcja rewaloryzacji fragmentu zespołu pałacowo-parkowego w Gorzyniu." Nauka Przyr. Technol. 10.1 (2016): #1. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.1
APA Miłosz Walerzak, Anna Walerzak, Dariusz Świerk, Michał Krzyżaniak, Piotr Urbański (2016). Aspekty kompozycji oraz koncepcja rewaloryzacji fragmentu zespołu pałacowo-parkowego w Gorzyniu. Nauka Przyr. Technol. 10 (1), #1 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.1
ISO 690 WALERZAK, Miłosz, et al. Aspekty kompozycji oraz koncepcja rewaloryzacji fragmentu zespołu pałacowo-parkowego w Gorzyniu. Nauka Przyr. Technol., 2016, 10.1: #1. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.1
Corresponding address:
Miłosz Walerzak
Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
Poland,
e-mail: miloszwalerzak@op.pl
Accepted for print: 26.05.2015