Nauka Przyroda Technologie

Science Nature Technologies

Scientific journal presents original papers and articles relevant to all aspects of agricultural sciences.

Język polski English
Quick search:

Aleksander Lipiński, Cezary Siniecki
The siting conditions of the localization main barrage for planned Wielowieś Klasztorna reservoir on the Prosna river, and current state of preparation to the execution for this project
Summary. An article introduce basic conditions of localization main barrage for planned Wielowieś Klasztorna reservoir on the Prosna river. This are: hydrology, topography, geology and hydrogeology, water storage, power engineering, applied hydraulics, archeology and recreation. The article also introduce state of preparation to the realization this project.
Key words: reservoir, hydrology, topography, geology, hydrogeology, hydraulics, archeology, recreation
PDFFull text available in Polish in Adobe Acrobat format:
http://www.npt.up-poznan.net/tom1/zeszyt2/art_28.pdf

For citation:

MLA Lipiński, Aleksander, and Cezary Siniecki. "Uwarunkowania lokalizacyjne zapory czołowej projektowanego zbiornika Wielowieś Klasztorna na Prośnie oraz aktualny stan przygotowań do realizacji inwestycji." Nauka Przyr. Technol. 1.2 (2007): #28.
APA Aleksander Lipiński, Cezary Siniecki (2007). Uwarunkowania lokalizacyjne zapory czołowej projektowanego zbiornika Wielowieś Klasztorna na Prośnie oraz aktualny stan przygotowań do realizacji inwestycji. Nauka Przyr. Technol. 1 (2), #28
ISO 690 LIPIńSKI, Aleksander, SINIECKI, Cezary. Uwarunkowania lokalizacyjne zapory czołowej projektowanego zbiornika Wielowieś Klasztorna na Prośnie oraz aktualny stan przygotowań do realizacji inwestycji. Nauka Przyr. Technol., 2007, 1.2: #28.
Corresponding address:
Aleksander Lipiński
Aleksander Lipiński
Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego
„Hydroprojekt” Poznań Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 21
60-783 Poznań, Poland
e-mail: sekretariat@hydroprojekt.poznan.pl
Accepted for print: 10.05.2007