Nauka Przyroda Technologie

Science Nature Technologies

Scientific journal presents original papers and articles relevant to all aspects of agricultural sciences.

Język polski English
Quick search:

Jacek Anioła, Małgorzata Paczkowska
A COMPARISON OF TWO ENZYMATIC METHODS FOR THE ANALYSIS OF DIETARY FIBER IN HIGH-FIBER PREPARATIONS
Summary. The aim of the study was to compare results of dietary fiber content determinations in seven high-fiber preparations produced from different waste products, using two enzymatic methods, most commonly applied in Poland, i.e. according to Asp and AOAC. The results of dietary fiber determinations obtained by the AOAC method were lower than those obtained according to Asp: by 5.4% for insoluble fiber, by 11.8% – for soluble fiber and by 7.5% for total dietary fiber. Additionally, a higher accuracy of determinations was shown, expressed in mean values of coefficients of variation, for AOAC method results. Differences in results of dietary fiber determinations indicate the need to unify the method of determination of this component for the purpose of certification and nutritional profiles.
Key words: high-fiber preparations, dietary fiber, determination, methods, comparision
PDFFull text available in English in Adobe Acrobat format:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_1_36.pdf

For citation:

MLA Anioła, Jacek, and Małgorzata Paczkowska. "A COMPARISON OF TWO ENZYMATIC METHODS FOR THE ANALYSIS OF DIETARY FIBER IN HIGH-FIBER PREPARATIONS." Nauka Przyr. Technol. 1.2 (2007): #36.
APA Jacek Anioła, Małgorzata Paczkowska (2007). A COMPARISON OF TWO ENZYMATIC METHODS FOR THE ANALYSIS OF DIETARY FIBER IN HIGH-FIBER PREPARATIONS. Nauka Przyr. Technol. 1 (2), #36
ISO 690 ANIOłA, Jacek, PACZKOWSKA, Małgorzata. A COMPARISON OF TWO ENZYMATIC METHODS FOR THE ANALYSIS OF DIETARY FIBER IN HIGH-FIBER PREPARATIONS. Nauka Przyr. Technol., 2007, 1.2: #36.
Corresponding address:
Jacek Anioła
Jacek Anioła
Katedra Higieny Żywienia Człowieka
Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego
ul. Wojska Polskiego 31
60-624 Poznań, Poland
Małgorzata Paczkowska
Zakład Wartości Odżywczych Żywności
Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie
ul. Powsińska 61/63
02-903 Warszawa, Poland
e-mail: aniolaj@au.poznan.pl
Accepted for print: 4.06.2007