Nauka Przyroda Technologie

Science Nature Technologies

Scientific journal presents original papers and articles relevant to all aspects of agricultural sciences.

Język polski English
Quick search:

Ireneusz Laks, Tomasz Kałuża
Analysis of flood-wave transformation in 1997 in Warta river from Jeziorsko to Oborniki river gauge stations by mean of numerical model with implementation of active-cross section
Summary. Results of calculations for Warta river section from Jeziorsko reservoir to Oborniki gauge – station were presented as an example of using modified Pasche method implemented in one-dimensional model of flow routing for analyzing flood-wave transformation in long section of lowland rivers. Implementation of flow active cross-section in one-dimensional computer system of flow routing named SPRUNER has been presented in the paper.
Key words: unsteady flow, Pasche method, active cross-section
PDFFull text available in Polish in Adobe Acrobat format:
http://www.npt.up-poznan.net/tom1/zeszyt2/art_27.pdf

For citation:

MLA Laks, Ireneusz, and Tomasz Kałuża. "Analiza przejścia fali wezbraniowej z 1997 roku na odcinku od Jeziorska do Obornik w modelu obliczeniowym, uwzględniającym aktywną część przekroju." Nauka Przyr. Technol. 1.2 (2007): #27.
APA Ireneusz Laks, Tomasz Kałuża (2007). Analiza przejścia fali wezbraniowej z 1997 roku na odcinku od Jeziorska do Obornik w modelu obliczeniowym, uwzględniającym aktywną część przekroju. Nauka Przyr. Technol. 1 (2), #27
ISO 690 LAKS, Ireneusz, KAłUżA, Tomasz. Analiza przejścia fali wezbraniowej z 1997 roku na odcinku od Jeziorska do Obornik w modelu obliczeniowym, uwzględniającym aktywną część przekroju. Nauka Przyr. Technol., 2007, 1.2: #27.
Corresponding address:
Ireneusz Laks
Ireneusz Laks
Katedra Mechaniki Budowli i Budownictwa Rolniczego
Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
ul. Piątkowska 94
61-691 Poznań, Poland
e-mail: ilaks@au.poznan.pl
Accepted for print: 10.05.2007