Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2015 tom 9 zeszyt 4, #60 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.60
Jakub Długosz, Mateusz Rawski, Bartosz Kierończyk, Damian Józefiak
Wstępne badanie preferencji żywieniowych żółwi stepowych (Testudo horsfieldii) w warunkach chowu terraryjnego
Streszczenie.

Żółw stepowy (Testudo horsfieldii) jest jednym z najczęściej utrzymywanych w hodowlach amatorskich żółwi lądowych. Wiąże się z tym mylne przekonanie o niewielkich wymaganiach środowiskowych i żywieniowych tego zwierzęcia. Celem doświadczenia było określenie preferencji pokarmowych dojrzałych płciowo żółwi stepowych utrzymywanych w warunkach terraryjnych. Postawiono hipotezę badawczą, iż żółw stepowy odznacza się wybiórczością określonego pokarmu. Doświadczenie według modelu wolnego wyboru trwało 6 tygodni W tym okresie podawano żółwiom trzy grupy łatwo dostępnych i zalecanych literaturowo dla gadów komponentów paszowych: owoce, warzywa oraz rośliny zielne – każdą z nich przez czas 2 tygodni. W eksperymencie użyto ośmiu dorosłych, zdrowych klinicznie i zaaklimatyzowanych żółwi stepowych. Ich preferencje pokarmowe określono na podstawie ilości i składu gatunkowego niewyjadów. Komponenty poddano analizom chemicznym, w których oznaczono poziom suchej masy, białka ogólnego, tłuszczu surowego oraz włókna surowego. Wyniki doświadczenia potwierdzają hipotezę, że żółwie stepowe charakteryzują się wybiórczością pokarmową, a głównym czynnikiem kierującym nimi w wyborze komponentów paszowych jest zawarta w nich ilość wody. Może to być wytłumaczone przystosowaniem tych gadów do suchego klimatu i rzadkością występowania pokarmów soczystych w ich środowisku naturalnym.

Słowa kluczowe: żółw stepowy, Testudo horsfieldii, dieta
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom9/zeszyt4/art_60.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.60

Zapis do cytowania:

MLA Długosz, Jakub, et al. "Wstępne badanie preferencji żywieniowych żółwi stepowych (Testudo horsfieldii) w warunkach chowu terraryjnego." Nauka Przyr. Technol. 9.4 (2015): #60. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.60
APA Jakub Długosz, Mateusz Rawski, Bartosz Kierończyk, Damian Józefiak (2015). Wstępne badanie preferencji żywieniowych żółwi stepowych (Testudo horsfieldii) w warunkach chowu terraryjnego. Nauka Przyr. Technol. 9 (4), #60 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.60
ISO 690 DłUGOSZ, Jakub, et al. Wstępne badanie preferencji żywieniowych żółwi stepowych (Testudo horsfieldii) w warunkach chowu terraryjnego. Nauka Przyr. Technol., 2015, 9.4: #60. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.60
Adres do korespondencji:
Jakub Długosz
Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wołyńska 33
60-637 Poznań
Poland
e-mail: mrawski@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 7.08.2015