Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2015 tom 9 zeszyt 4, #52 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.52
Monika Jakubus
Gospodarka odpadami ulegającymi biodegradacji w świetle obowiązujących polskich i europejskich aktów prawnych
Streszczenie.

Bioodpady stanowią znaczący udział w ogólnej masie odpadów komunalnych. Frakcja ta jest zasobna w materię organiczną i składniki pokarmowe dostępne dla roślin, a także stanowi źródło energii odnawialnej. Zasady zrównoważonej gospodarki odpadami wskazują na potrzebę zwiększenia poziomu recyklingu odpadów ulegających biodegradacji. W niniejszej pracy dokonano przeglądu europejskich oraz polskich aktów prawnych regulujących gospodarkę odpadami ulegającymi biodegradacji. Przedstawiono podział odpadów ulegających biodegradacji i sposoby postępowania z nimi. Podkreślono rolę regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Zaprezentowano status kompostowni i biogazowni w aspekcie biologicznych sposobów zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji. Zaakcentowano elementy związane z możliwością wykorzystania biomasy jako źródła energii odnawialnej w instalacjach energetycznych poprzez jej spalanie lub współspalanie z innym paliwem alternatywnym.

Słowa kluczowe: frakcje odpadów komunalnych, odpady biodegradowalne, kompostowanie, fermentacja
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom9/zeszyt4/art_52.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.52

Zapis do cytowania:

MLA Jakubus, Monika. "Gospodarka odpadami ulegającymi biodegradacji w świetle obowiązujących polskich i europejskich aktów prawnych." Nauka Przyr. Technol. 9.4 (2015): #52. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.52
APA Monika Jakubus (2015). Gospodarka odpadami ulegającymi biodegradacji w świetle obowiązujących polskich i europejskich aktów prawnych. Nauka Przyr. Technol. 9 (4), #52 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.52
ISO 690 JAKUBUS, Monika. Gospodarka odpadami ulegającymi biodegradacji w świetle obowiązujących polskich i europejskich aktów prawnych. Nauka Przyr. Technol., 2015, 9.4: #52. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.52
Adres do korespondencji:
Monika Jakubus
Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Szydłowska 50
60-656 Poznań
Poland
e-mail: monja@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 11.06.2015