Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2015 tom 9 zeszyt 4, #51 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.51
Marek Sikora, Barbara Borczak, Piotr Tomasik, Anna Dobosz
Postępy w badaniach skrobi w Polsce w latach 1998–2014
Streszczenie.

Przedstawiono dorobek naukowy krajowych ośrodków badawczych w dziedzinie badań nad skrobią. Tematykę badawczą podzielono na: (I) artykuły przeglądowe, (II) badania strukturalne, (III) modyfikacje fizyczne, (IV) modyfikacje fizyczno-chemiczne, (V) modyfikacje chemiczne, (VI) modyfikacje enzymatyczne, (VII) wielokrotne modyfikacje mieszane, (VIII) prace aplikacyjne, (IX) badania nad aspektami żywieniowymi i zdrowotnymi, (X) badania w aspekcie inżynieryjnym.

Słowa kluczowe: skrobia, skrobie modyfikowane, skrobia w żywieniu, tworzywa biodegradowalne
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom9/zeszyt4/art_51.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.51

Zapis do cytowania:

MLA Sikora, Marek, et al. "Postępy w badaniach skrobi w Polsce w latach 1998–2014." Nauka Przyr. Technol. 9.4 (2015): #51. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.51
APA Marek Sikora1, Barbara Borczak2, Piotr Tomasik3, Anna Dobosz1 (2015). Postępy w badaniach skrobi w Polsce w latach 1998–2014. Nauka Przyr. Technol. 9 (4), #51 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.51
ISO 690 SIKORA, Marek, et al. Postępy w badaniach skrobi w Polsce w latach 1998–2014. Nauka Przyr. Technol., 2015, 9.4: #51. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.51
Adres do korespondencji:
Marek Sikora
Katedra Technologii Węglowodanów
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
ul. Balicka 122
30-149 Kraków
Poland
e-mail: rrsikora@cyf-kr.edu.pl
Zaakceptowano do druku: 2.06.2015