Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2015 tom 9 zeszyt 4, #50 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.50
Jan Buczek, Dorota Bobrecka-Jamro
Wpływ intensywności technologii produkcji na plonowanie, architekturę łanu oraz jakość białka pszenicy populacyjnej i mieszańcowej
Streszczenie.

W latach 2011–2014 przeprowadzono ścisłe doświadczenie polowe, którego celem było określenie reakcji odmian populacyjnych i mieszańcowych pszenicy ozimej na wzrastającą intensywność technologii produkcji. Stwierdzono, że wzrost intensywności technologii powodował istotne zwiększenie plonu ziarna pszenicy, co wynikało z większej obsady kłosów i liczby ziaren z kłosa. Najobfitsze plony dała mieszańcowa odmiana ‘Hybred’, a istotnie słabiej plonowała populacyjna odmiana ‘Batuta’. Technologia wysokonakładowa wpływała na wzrost LAI i SPAD, a spośród odmian jedynie mieszańcowa ‘Hymack’ charakteryzowała się gorszymi parametrami architektury łanu. Intensywność technologii nie decydowała o zawartości albumin i globulin, powodując zwiększenie ilości białka oraz frakcji gliadyn i glutelin w ziarnie. Białko ogólne ziarna odmian pszenicy charakteryzowało się najmniejszym udziałem frakcji albumin i globulin przy najwyższym poziomie białek zapasowych z przewagą gliadyn w stosunku do glutelin.

Słowa kluczowe: pszenica populacyjna, pszenica mieszańcowa, plon, LAI, SPAD, MTA, frakcje białka
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom9/zeszyt4/art_50.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.50

Zapis do cytowania:

MLA Buczek, Jan, and Dorota Bobrecka-Jamro. "Wpływ intensywności technologii produkcji na plonowanie, architekturę łanu oraz jakość białka pszenicy populacyjnej i mieszańcowej." Nauka Przyr. Technol. 9.4 (2015): #50. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.50
APA Jan Buczek, Dorota Bobrecka-Jamro (2015). Wpływ intensywności technologii produkcji na plonowanie, architekturę łanu oraz jakość białka pszenicy populacyjnej i mieszańcowej. Nauka Przyr. Technol. 9 (4), #50 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.50
ISO 690 BUCZEK, Jan, BOBRECKA-JAMRO, Dorota. Wpływ intensywności technologii produkcji na plonowanie, architekturę łanu oraz jakość białka pszenicy populacyjnej i mieszańcowej. Nauka Przyr. Technol., 2015, 9.4: #50. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.50
Adres do korespondencji:
Jan Buczek
Katedra Produkcji Roślinnej
Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie
ul. Zelwerowicza 4
35-601 Rzeszów
Poland
e-mail: janbuczek7@gmail.com
Zaakceptowano do druku: 28.05.2015