Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2015 tom 9 zeszyt 4, #47 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.47
Agnieszka Wolna-Maruwka, Agnieszka Mocek-Płóciniak, Anita Schroeter-Zakrzewska, Alicja Niewiadomska, Tomasz Piechota, Dorota Swędrzyńska, Donata Kosicka, Agnieszka Anna Pilarska
Wpływ preparatu mikrobiologicznego na aktywność enzymatyczną torfu i cechy morfologiczne aksamitki rozpierzchłej
Streszczenie.

Celem przeprowadzonych badań było określenie poziomu aktywności enzymatycznej podłoża w uprawie aksamitki rozpierzchłej po inokulacji preparatem EM. Materiałem do badań było podłoże torfowe o pH 5,5–6,0, w którym wysadzono rośliny i zaszczepiono różnymi dawkami biopreparatu EM (1 : 10, 1 : 50, 1 : 100). Próbki podłoży, w których uprawiano rośliny, pobierano w trzech terminach: sadzenia sadzonek, w fazie wzrostu wegetatywnego oraz w fazie kwitnienia. Zakres badań obejmował oznaczanie metodą spektrofotometryczną poziomu aktywności dehydrogenaz, ureazy i aktywności fosfatazy kwaśnej. Ponadto wykonano analizy morfologiczne takich cech, jak: wysokość rośliny, liczba i długości pędów, liczba pąków i kwiatostanów, a także indeks zazielenienia (SPAD). Na podstawie uzyskanych wyników wykazano, że głównym czynnikiem determinującym poziom aktywności badanych enzymów była faza rozwojowa roślin. Preparat EM korzystnie wpływał na poziom aktywności fosfatazy kwaśnej, nie wykazano natomiast jego stymulującego wpływu na aktywność ureazy czy dehydrogenaz. Dolistne i doglebowe zastosowanie preparatu EM o stężeniu 1 : 100 przyczyniło się do tworzenia na roślinach większej liczby liści o ciemniejszym zabarwieniu, a także większej liczby kwiatostanów.

Słowa kluczowe: aktywność enzymatyczna, torf, preparat mikrobiologiczny EM, aksamitka rozpierzchła
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom9/zeszyt4/art_47.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.47

Zapis do cytowania:

MLA Wolna-Maruwka, Agnieszka, et al. "The influence of a microbial inoculum on the enzymatic activity of peat and morphological features of the French marigold." Nauka Przyr. Technol. 9.4 (2015): #47. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.47
APA Agnieszka Wolna-Maruwka1, Agnieszka Mocek-Płóciniak1, Anita Schroeter-Zakrzewska2, Alicja Niewiadomska1, Tomasz Piechota3, Dorota Swędrzyńska1, Donata Kosicka1, Agnieszka Anna Pilarska4 (2015). The influence of a microbial inoculum on the enzymatic activity of peat and morphological features of the French marigold. Nauka Przyr. Technol. 9 (4), #47 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.47
ISO 690 WOLNA-MARUWKA, Agnieszka, et al. The influence of a microbial inoculum on the enzymatic activity of peat and morphological features of the French marigold. Nauka Przyr. Technol., 2015, 9.4: #47. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.47
Adres do korespondencji:
Agnieszka Wolna-Maruwka
Katedra Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Szydłowska 50
60-656 Poznań
Poland
e-mail: amaruwka@interia.pl
Zaakceptowano do druku: 25.05.2015