Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2015 Tom 9 Zeszyt 4

Recenzenci - 2015


Spis treści:

2015 Tom 9 Zeszyt 4, 46, https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.4.46
w języku pl 
Marcin Krzysztof Dyderski, Dorota Wrońska-Pilarek
Szata roślinna nowo powstałych użytków ekologicznych „Dębina I” oraz „Dębina II” w Poznaniu
2015 Tom 9 Zeszyt 4, 47, https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.4.47
w języku en 
Agnieszka Wolna-Maruwka, Agnieszka Mocek-Płóciniak, Anita Schroeter-Zakrzewska, Alicja Niewiadomska, Tomasz Piechota, Dorota Swędrzyńska, Donata Kosicka, Agnieszka Anna Pilarska
Wpływ preparatu mikrobiologicznego na aktywność enzymatyczną torfu i cechy morfologiczne aksamitki rozpierzchłej
2015 Tom 9 Zeszyt 4, 48, https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.4.48
w języku pl 
Agnieszka Wilkaniec, Miłosz Walerzak, Zyta Gładczak
Kompozycja i układ przestrzenny parku historycznego na tle historii i przekształceń majątku i wsi Dąbrówka w powiecie poznańskim
2015 Tom 9 Zeszyt 4, 49, https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.4.49
w języku pl 
Agnieszka Faligowska
Utrata wigoru i wartości siewnej nasion łubinu białego i grochu siewnego na skutek mechanicznego zbioru
2015 Tom 9 Zeszyt 4, 50, https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.4.50
w języku pl 
Jan Buczek, Dorota Bobrecka-Jamro
Wpływ intensywności technologii produkcji na plonowanie, architekturę łanu oraz jakość białka pszenicy populacyjnej i mieszańcowej
2015 Tom 9 Zeszyt 4, 51, https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.4.51
w języku pl 
Marek Sikora, Barbara Borczak, Piotr Tomasik, Anna Dobosz
Postępy w badaniach skrobi w Polsce w latach 1998–2014
2015 Tom 9 Zeszyt 4, 52, https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.4.52
w języku pl 
Monika Jakubus
Gospodarka odpadami ulegającymi biodegradacji w świetle obowiązujących polskich i europejskich aktów prawnych
2015 Tom 9 Zeszyt 4, 53, https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.4.53
w języku pl 
Tatiana Buchwald, Czesław Rzeźnik, Żaneta Staszak, Andrzej Osuch
Sposoby zagospodarowania zużytych olejów eksploatacyjnych w zakładach serwisowych ciągników rolniczych
2015 Tom 9 Zeszyt 4, 54, https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.4.54
w języku pl 
Marian Lipiński, Andrzej Przybylak
Analiza aktualnych możliwości technologicznych systemów automatycznego monitoringu krów
2015 Tom 9 Zeszyt 4, 55, https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.4.55
w języku en 
Marcin Spychała, Aleksandra Sowińska
Wpływ placka filtracyjnego na wydatek filtrów włókninowych do oczyszczania ścieków
2015 Tom 9 Zeszyt 4, 56, https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.4.56
w języku en 
Alina Kałużewicz, Jolanta Lisiecka, Tomasz Spiżewski, Włodzimierz Krzesiński, Barbara Frąszczak, Anna Zaworska
Zmiany barwy, ogólnej zawartości cukrów i tempa oddychania róż brokułu w czasie krótkotrwałego przechowywania
2015 Tom 9 Zeszyt 4, 57, https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.4.57
w języku pl 
Maria Bocian, Hanna Jankowiak, Wojciech Kapelański
Zmiany barwy mięsa w trakcie przechowywania
2015 Tom 9 Zeszyt 4, 58, https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.4.58
w języku pl 
Bartosz Kulczyński, Anna Gramza-Michałowska, Andrzej Sidor
Właściwości prozdrowotne mangostanu
2015 Tom 9 Zeszyt 4, 59, https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.4.59
w języku pl 
Beata Roszkowska, Beata Piłat, Małgorzata Tańska
Porównanie składu chemicznego korzeni marchwi o barwie pomarańczowej, purpurowej i białej
2015 Tom 9 Zeszyt 4, 60, https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.4.60
w języku pl 
Jakub Długosz, Mateusz Rawski, Bartosz Kierończyk, Damian Józefiak
Wstępne badanie preferencji żywieniowych żółwi stepowych (Testudo horsfieldii) w warunkach chowu terraryjnego

Znaleziono 15 rekordów
Redakcja „Nauki Przyrody Technologii” deklaruje, że wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną

Polindex xml

DOAJ xml