Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2015 tom 9 zeszyt 3 #45, DOI: 10.17306/J.NPT.2015.3.45
Maria Trzcińska, Marta Wilk
Alergizujące właściwości jabłek – podstawy molekularne, czynniki wpływające na poziom alergenów
Streszczenie.

W rejonie północno- i środkowoeuropejskim uczulenia na jabłka stwierdza się u około 2% konsumentów, dlatego wiele uwagi poświęcono alergennym właściwościom tych owoców. W opracowaniu przedstawiono informacje o czterech głównych alergenach jabłek: należących do białek stresu roślinnego Mal d 1, Mal d 2, Mal d 3 oraz zakwalifikowanego do profilin białka Mal d 4. Opisano wyniki badań nad wpływem różnych czynników: odmiany, warunków hodowli i przechowywania, na poziom i ekspresję syntezy alergennych białek w jabłkach. Omówiono próby uzyskania owoców hipoalergicznych, które mogłyby być spożywane przez konsumentów dotkniętych łagodną alergią.

Słowa kluczowe: alergeny jabłek, alergie krzyżowe, odmiany hipoalergiczne
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_9_45.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Trzcińska, Maria, and Marta Wilk. "Alergizujące właściwości jabłek – podstawy molekularne, czynniki wpływające na poziom alergenów." Nauka Przyr. Technol. 9.3 (2015): #45. https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.3.45
APA Maria Trzcińska1, Marta Wilk2 (2015). Alergizujące właściwości jabłek – podstawy molekularne, czynniki wpływające na poziom alergenów. Nauka Przyr. Technol. 9 (3), #45 https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.3.45
ISO 690 TRZCIńSKA, Maria, WILK, Marta. Alergizujące właściwości jabłek – podstawy molekularne, czynniki wpływające na poziom alergenów. Nauka Przyr. Technol., 2015, 9.3: #45. https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.3.45
Adres do korespondencji:
Maria Trzcińska
Katedra Inżynierii Bioprocesowej
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
Poland
e-mail: maria.trzcinska@ue.wroc.pl
Zaakceptowano do druku: 16.04.2015