Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2015 tom 9 zeszyt 3 #43, DOI: 10.17306/J.NPT.2015.3.43
Aniceta Ślęczka, Małgorzata Krzywonos, Marta Wilk, Weronika Durbajło
Występowanie i rola betainy w życiu organizmów żywych
Streszczenie.

Dokonano przeglądu literaturowego, którego celem było m.in. wyjaśnienie ważnej roli betainy w świecie mikroorganizmów, roślin i zwierząt oraz tego, jak istotne znaczenie ma ona dla organizmu ludzkiego. Za najważniejsze funkcje betainy uważa się jej zdolność do osmoprotekcji, a także do przenoszenia grup metylowych. Dzięki tym właściwościom betaina stanowi ochronę komórek przed zmianami ciśnienia osmotycznego, a także bierze udział w wielu przemianach biochemicznych istotnych szczególnie dla organizmu ludzkiego. W niniejszej pracy omówiono sposoby otrzymywania betainy, najważniejsze kierunki badań, a także przedstawiono możliwości praktycznego zastosowania tego związku.

Słowa kluczowe: betaina, N,N,N-trimetyloglicyna, osmoprotektant, osmoregulacja, osmolit
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_9_43.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Ślęczka, Aniceta, et al. "Występowanie i rola betainy w życiu organizmów żywych." Nauka Przyr. Technol. 9.3 (2015): #43. https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.3.43
APA Aniceta Ślęczka1, Małgorzata Krzywonos1, Marta Wilk2, Weronika Durbajło1 (2015). Występowanie i rola betainy w życiu organizmów żywych. Nauka Przyr. Technol. 9 (3), #43 https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.3.43
ISO 690 ŚLęCZKA, Aniceta, et al. Występowanie i rola betainy w życiu organizmów żywych. Nauka Przyr. Technol., 2015, 9.3: #43. https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.3.43
Adres do korespondencji:
Aniceta Ślęczka
Katedra Inżynierii Bioprocesowej
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
Poland
e-mail: malgorzata.krzywonos@ue. wroc.p
Zaakceptowano do druku: 30.11.-0001