Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2015 tom 9 zeszyt 3 #42, DOI: 10.17306/J.NPT.2015.3.42
Damir Mogut, Anna Iwaniak, Monika Hrynkiewicz, Jerzy Dziuba
Elektroforeza 2D białek mleka krowiego i mlecznego napoju fermentowanego
Streszczenie.

Celem badań była analiza proteomu mleka krowiego oraz mlecznego napoju fermentowanego za pomocą elektroforezy 2D. Kryteriami rozdziału białek były wartości ich punktów izoelektrycznych (pI) i masy cząsteczkowe (MW). Badania wykazały obecność 118 oraz 121 spotów odpowiednio w proteomie mleka oraz mlecznego napoju fermentowanego. Oba proteomy zawierały 95 identycznych spotów. Występowanie spotów nieidentycznych wskazywało na zmiany będące wynikiem aktywności proteinaz bakteryjnych działających na białka mleka podczas procesu produkcji napoju fermentowanego. Proteolityczne kultury starterowe zastosowane do produkcji mlecznego napoju fermentowanego powodowały częściową hydrolizę białek do peptydów i wolnych reszt aminokwasowych. Uzyskane wyniki pozwalają potwierdzać przydatność elektroforezy 2D do obserwacji zmian w proteomach produktów mleczarskich oraz żywności po zastosowaniu procesów technologicznych. Rozwój metod analizy proteomicznej w zakresie doskonalenia narzędzi bioinformatycznych pozwoli w przyszłości na eliminację artefaktów oraz ograniczy możliwość popełniania ewentualnych błędów w identyfikacji białek.

Słowa kluczowe: mleko, mleczny napój fermentowany, białka, proteomika, proteom, elektroforeza 2D
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_9_42.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Mogut, Damir, et al. "Elektroforeza 2D białek mleka krowiego i mlecznego napoju fermentowanego." Nauka Przyr. Technol. 9.3 (2015): #42. https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.3.42
APA Damir Mogut, Anna Iwaniak, Monika Hrynkiewicz, Jerzy Dziuba (2015). Elektroforeza 2D białek mleka krowiego i mlecznego napoju fermentowanego. Nauka Przyr. Technol. 9 (3), #42 https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.3.42
ISO 690 MOGUT, Damir, et al. Elektroforeza 2D białek mleka krowiego i mlecznego napoju fermentowanego. Nauka Przyr. Technol., 2015, 9.3: #42. https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.3.42
Adres do korespondencji:
Damir Mogut
Katedra Biochemii Żywności
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
pl. Cieszyński 1
10-719 Olsztyn
Poland
e-mail: damir.mogut@uwm.edu.pl
Zaakceptowano do druku: 25.03.2015