Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2015 tom 9 zeszyt 3, #40 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.3.40
Włodzimierz Stempski, Krzysztof Jabłoński
Efektywność maszynowego pozyskiwania drewna z drzewostanu uszkodzonego przez wiatr
Streszczenie.

W pracy dokonano oceny podstawowych wskaźników efektywności wyróbki i zrywki drewna z 28-letniego drzewostanu sosnowego, w którym szkody od wiatru miały charakter powierzchniowy. Ocenę tę przeprowadzono w stosunku do czasu operacyjnego. W zastosowanym wariancie technologicznym pozostałości zrębowe harwester przygotowywał do zrywki, koncentrując je w wałach wzdłuż sortymentów drzewnych. W badaniach stwierdzono bardzo zbliżone udziały czasów czynności wyróbki sortymentów drzewnych i przygotowania pozostałości zrębowych. Wydajność pracy harwestera przy wyróbce sortymentów drzewnych wyniosła 8,85 m3/h, a podczas koncentrowania pozostałości zrębowych 3,29 m3/h. Wydajność zrywki sortymentów drzewnych, na odległość 150–200 m wyniosła 18,75 m3/h, a pozostałości zrębowych 6,86 m3/h.

Słowa kluczowe: szkody od wiatru, harwester, forwarder
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom9/zeszyt3/art_40.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2015.3.40

Zapis do cytowania:

MLA Stempski, Włodzimierz, and Krzysztof Jabłoński. "Efektywność maszynowego pozyskiwania drewna z drzewostanu uszkodzonego przez wiatr." Nauka Przyr. Technol. 9.3 (2015): #40. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.3.40
APA Włodzimierz Stempski, Krzysztof Jabłoński (2015). Efektywność maszynowego pozyskiwania drewna z drzewostanu uszkodzonego przez wiatr. Nauka Przyr. Technol. 9 (3), #40 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.3.40
ISO 690 STEMPSKI, Włodzimierz, JABłOńSKI, Krzysztof. Efektywność maszynowego pozyskiwania drewna z drzewostanu uszkodzonego przez wiatr. Nauka Przyr. Technol., 2015, 9.3: #40. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.3.40
Adres do korespondencji:
Włodzimierz Stempski
Katedra Techniki Leśnej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 71 C
60-625 Poznań
Poland
e-mail: stempski@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 24.03.2015