Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2015 tom 9 zeszyt 3 #37, DOI: 10.17306/J.NPT.2015.3.37
Kazimierz Piekut, Bogumiła Pawluśkiewicz
Problemy kompensacji przyrodniczej na obszarach Natura 2000 w procesie inwestycyjnym
Streszczenie.

W pracy przedstawiano zasięg terytorialny, cele i zasady zarządzania siecią Natura 2000 w świetle Dyrektywy 92/43/EWG. Zaprezentowano uwarunkowania prowadzenia działalności inwestycyjnej na obszarach Natura 2000 oraz problemy proceduralne, metodyczne, techniczne i ekonomiczne kompensacji przyrodniczej w procesie inwestycyjnym. Przedstawiono kontrowersje prawne i rozwojowe wdrażania sieci Natura 2000 w Polsce i w państwach UE. Podano bieżące działania dotyczące usprawnienia „naturowej” procedury oceny oddziaływania na środowisko oraz wyzwania na przyszłość wynikające z wdrażania nowego unijnego programu działań w zakresie ochrony środowiska na okres do 2020 roku.

Słowa kluczowe: obszary Natura 2000, działalność inwestycyjna, kompensacja przyrodnicza
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_9_37.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Piekut, Kazimierz, and Bogumiła Pawluśkiewicz. "Problemy kompensacji przyrodniczej na obszarach Natura 2000 w procesie inwestycyjnym." Nauka Przyr. Technol. 9.3 (2015): #37. https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.3.37
APA Kazimierz Piekut, Bogumiła Pawluśkiewicz (2015). Problemy kompensacji przyrodniczej na obszarach Natura 2000 w procesie inwestycyjnym. Nauka Przyr. Technol. 9 (3), #37 https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.3.37
ISO 690 PIEKUT, Kazimierz, PAWLUśKIEWICZ, Bogumiła. Problemy kompensacji przyrodniczej na obszarach Natura 2000 w procesie inwestycyjnym. Nauka Przyr. Technol., 2015, 9.3: #37. https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.3.37
Adres do korespondencji:
Kazimierz Piekut
Katedra Kształtowania Środowiska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
Poland
e-mail: kazimierz_piekut@sggw.pl
Zaakceptowano do druku: 18.03.2015