Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2015 tom 9 zeszyt 3 #33, DOI: 10.17306/J.NPT.2015.3.33
Renata Pietrzak-Fiećko, Jarosław Parol, Mariusz S. Kubiak
Porównanie zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)w wędzonych tradycyjnie rybach słodkowodnych
Streszczenie.

Celem badań było porównanie zawartości wybranych WWA (benzo[a]pirenu, chryzenu, benzo[a]antracenu, benzo[b]fluorantenu) w mięsie różnych gatunków ryb słodkowodnych wędzonych metodą tradycyjną (bezpośrednią). Badaniem objęto 16 próbek ryb wybranych gatunków: pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss), karpia (Cyprinus carpio), sielawy (Coregonus albula) i węgorza (Anguilla anguilla). Średnia zawartość sumy czterech WWA w mięsie pstrąga, karpia, sielawy i węgorza wynosiła odpowiednio: 2,73, 8,23, 6,45 i 3,65 µg/kg mięsa. Maksymalne dopuszczalne stężenia wybranych WWA w mięsie badanych gatunków ryb wędzonych nie zostały przekroczone w żadnej z analizowanych próbek. Przeprowadzone badania potwierdzają, że mięso tradycyjnie wędzonego pstrąga, karpia, sielawy i węgorza jest bezpieczne dla konsumentów pod względem zawartości badanych WWA.

Słowa kluczowe: WWA, pstrąg, karp, sielawa, węgorz, wędzenie
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_9_33.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Pietrzak-Fiećko, Renata, et al. "Porównanie zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)w wędzonych tradycyjnie rybach słodkowodnych." Nauka Przyr. Technol. 9.3 (2015): #33. https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.3.33
APA Renata Pietrzak-Fiećko1, Jarosław Parol2, Mariusz S. Kubiak3 (2015). Porównanie zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)w wędzonych tradycyjnie rybach słodkowodnych. Nauka Przyr. Technol. 9 (3), #33 https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.3.33
ISO 690 PIETRZAK-FIEćKO, Renata, PAROL, Jarosław, KUBIAK, Mariusz S.. Porównanie zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)w wędzonych tradycyjnie rybach słodkowodnych. Nauka Przyr. Technol., 2015, 9.3: #33. https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.3.33
Adres do korespondencji:
Renata Pietrzak-Fiećko
Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności
Uniwersytet Warmińsko--Mazurski w Olsztynie
pl. Cieszyński 1
10-719 Olsztyn
Poland
e-mail: renap@uwm.edu.pl
Zaakceptowano do druku: 23.02.2015