Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2015 tom 9 zeszyt 3 #31, DOI: 10.17306/J.NPT.2015.3.31
Bożena Danyluk, Agnieszka Bilska, Piotr Kirklo
Ocena mikrobiologiczna wybranych produktów drobiowych z grupy żywności wygodnej
Streszczenie.

W pracy oceniono stan mikrobiologiczny wybranych produktów drobiowych z grupy żywności wygodnej, z uwzględnieniem pory roku. Badano czystość mikrobiologiczną wyrobów poddanych obróbce cieplnej (udziec w marynacie, pieczony; skrzydełka pikantne panierowane metodą dwufazową, smażone i pieczone; filet panierowany metodą trójfazową, smażony i pieczony) oraz mrożonych (udziec, skrzydełka i filet w marynacie). Badania mikrobiologiczne obejmowały oznaczanie liczby: drobnoustrojów tlenowych mezofilnych, gronkowców koagulazododatnich, glukuronidazododatnich E. coli oraz obecności Salmonella i Listeria monocytogenes w 25 g. Otrzymane wyniki wykazały, że poziom zanieczyszczenia mikrobiologicznego nie budził zastrzeżeń, dotyczyło to wszystkich badanych próbek.

Słowa kluczowe: żywność wygodna, mięso drobiowe, jakość mikrobiologiczna
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_9_31.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Danyluk, Bożena, et al. "Ocena mikrobiologiczna wybranych produktów drobiowych z grupy żywności wygodnej." Nauka Przyr. Technol. 9.3 (2015): #31. https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.3.31
APA Bożena Danyluk1, Agnieszka Bilska1, Piotr Kirklo2 (2015). Ocena mikrobiologiczna wybranych produktów drobiowych z grupy żywności wygodnej. Nauka Przyr. Technol. 9 (3), #31 https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.3.31
ISO 690 DANYLUK, Bożena, BILSKA, Agnieszka, KIRKLO, Piotr. Ocena mikrobiologiczna wybranych produktów drobiowych z grupy żywności wygodnej. Nauka Przyr. Technol., 2015, 9.3: #31. https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.3.31
Adres do korespondencji:
Bożena Danyluk
Instytut Technologii Mięsa
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 31/33
60-624 Poznań
Poland
e-mail: danyluk@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 23.02.2015